NAWA wspiera promocję zagraniczną szkolnictwa wyższego - nabór wniosków - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dynamiczny wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce, coraz szersza oferta studiów w języku angielskim czy tworzenie uczelnianych jednostek skierowanych do obcokrajowców to jedynie wybrane przykłady aktywności polskich uczelni związanych z pozyskiwaniem studentów z innych krajów. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego to również poszerzanie grona zagranicznych naukowców prowadzących badania w polskich jednostkach naukowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z tym ważnym obszarem działalności instytucji edukacji i nauki w Polsce 1 marca NAWA otwiera nabór wniosków do programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Program oferuje możliwość otrzymania środków na realizację projektów z zakresu promocji zagranicznej, które cechują się przede wszystkim innowacyjnością i wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej oraz do celów uczelni lub jednostki naukowej. Proponowane projekty mogą obejmować szerokie spektrum działań, od zintegrowanych kampanii informacyjnych przez aktywność promocyjną w wybranych kanałach komunikacyjnych np. social media lub dedykowane aplikacje mobilne, po kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do jednostek zlokalizowanych w Polsce, które prowadzą kształcenie i należą do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).

Jaki jest harmonogram naboru?

harmonogram NPZ

 

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 12 miesięcy i zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2018 roku do 31 marca 2020 roku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij