NAWA z wizytą w Bonn - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ubiegły tydzień NAWA rozpoczęła wizytą w siedzibie głównej Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej DAAD (14-16 maja), gdzie Dyrekcja w składzie: Łukasz Wojdyga oraz dr Zofia Sawicka wraz z Agatą Bader, Kierownikiem Pionu Programów dla Studentów, rozmawiali na temat kierunku, w jakim powinna rozwijać się współpraca pomiędzy agencjami. Polska delegacja spotkała się m.in. z Sekretarz Generalną DAAD Dorotheą Rüland, jej zastępcą Ulrichem Grothusem oraz z dyrektorami pionów merytorycznych DAAD. Jednym z założeń wizyty było również przedstawienie NAWA jako nowej instytucji partnerskiej, a także obecnej i przyszłej oferty Agencji. Jak zauważono podczas rozmów potencjalnym obszarem współpracy pomiędzy Polską a Niemcami są programy GoEast oraz wspieranie centrów studiów polskich.  Do ważnych wniosków ze spotkania należy zaliczyć również potrzebę zwiększenia wymiany osobowej oraz zintensyfikowania współpracy międzyuczelnianej. Agencje będą pracować na rzecz intensyfikacji powyższych działań we wzajemnej współpracy oraz nad tworzeniem nowych wspólnych inicjatyw.

Wizyta w Niemczech była także okazją do spotkania z pozostałymi instytucjami, które pełnią aktywną rolę w dziedzinie wymiany akademickiej oraz umiędzynarodawiania nauki i szkolnictwa wyższego – Niemiecką Konferencją Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz - HRK), Niemiecką Fundacją Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) oraz Fundacją Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung – AvH). Spotkania wniosły wiele inspiracji i były cennym źródłem doświadczeń dla działań NAWA.

 

IMG 6672 21 05 18 09 24 2 1

Udostępnij