Studenci zagraniczni w Polsce - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Coraz więcej zagranicznych studentów studiuje na polskich uczelniach.

W minionym roku akademickim na polskich uczelniach studiowało ponad 1,2 mln studentów. Wśród nich 6,8% stanowili cudzoziemcy, a najliczniejsza grupa zagranicznych studentów przyjechała do naszego kraju z innych europejskich państw – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat polskiego szkolnictwa wyższego.

 

Najnowszy raport GUS o szkolnictwie wyższym

Raport „Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku” prezentuje dane o uczelniach, studentach i absolwentach według szeregu kryteriów, m.in. typów instytucji, kierunków studiów, wieku, płci, nadanych stopni naukowych. Wyszczególniono w nim również dane finansowe, w tym przychody i koszty uczelni, wykorzystanie funduszy czy nakłady inwestycyjne.

Jak pokazuje analiza GUS, coraz więcej obcokrajowców zainteresowanych jest studiowaniem na polskich uczelniach. W roku akademickim 2019/2020 edukowało się w Polsce 82,2 tys. zagranicznych studentów, a grupa ta stanowiła 6,8% ogólnej liczby żaków. Cudzoziemców było na naszych uniwersytetach o 5% więcej niż w poprzednim roku akademickim.

 

Na jakich uczelniach studiują zagraniczni studenci?

Najliczniejszą grupę zagranicznych studentów gościły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2980 osób) Uniwersytet Warszawski (2885), Uniwersytet Łódzki (1801), Politechnika Warszawska (1747), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1714) oraz Uniwersytet Wrocławski (1532). Wśród uczelni medycznych, które wybrało ponad 7,8 tys. przyjezdnych, najbardziej oblegane były: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów: biznes, administracja i prawo

Największym powodzeniem wśród zagranicznych studentów cieszyły się kierunki z grupy biznesu, administracji i prawa – wybrało je ponad 24,2 tys. osób. Kolejne 12,4 tys. cudzoziemców postawiło na kierunki z kategorii nauk społecznych, dziennikarstwa i informacji. Zdrowie i opieka społeczna przyciągnęły blisko 10,8 tys. osób, natomiast nauki humanistyczne i sztuka - ponad 8,4 tys. Kierunki związane z usługami chciało studiować w Polsce prawie 8 tys. obcokrajowców, a z techniką, przemysłem i budownictwem - 6 tys. Najmniej chętnych z innych krajów odnotowały kierunki rolnicze – zaledwie 946 osób.

 

Na polskich uczelniach najwięcej studentów z Ukrainy i Białorusi

Wśród zagranicznych studentów najliczniejszą grupę stanowili studenci z krajów europejskich – aż 61,9 tys. osób (75,3%), w tym najwięcej z Ukrainy - 39 tys. osób, Białorusi (8,3 tys.), Hiszpanii i Turcji (po 2,2 tys.). Polskie uczelnie kształciły również sporą grupę studentów z Azji (15,4 tys.), głównie z Indii, Chin, Kazachstanu i Azerbejdżanu.

W minionym roku akademickim mury polskich uniwersytetów opuściło prawie 14,5 tys. absolwentów. Największym powodzeniem wśród zagranicznych absolwentów cieszyły się – podobnie jak wśród obecnych studentów - kierunki z grupy biznesu, administracji i prawa – wybrało je ponad 4,8 tys. osób. Kolejne 2,7 tys. przyjezdnych ukończyło kierunki z kategorii nauk społecznych, dziennikarstwa i informacji. Ponad 1,3 tys. zagranicznych absolwentów zakończyło studia na kierunkach związanych z usługami.

 

Ilu studentów uczy jeden nauczyciel akademicki?

Z raportu GUS można dowiedzieć się ponadto, że na uczelniach w badanym okresie zatrudnionych było 93,1 tys. nauczycieli akademickich, w tym 43,7 tys. kobiet. Na jednego nauczyciela przypadało blisko 13 studentów.

 

Większa finansowa autonomia uczelni

Autorzy raportu wskazują też, że w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnie zyskały większą autonomię w dysponowaniu środkami pozyskanymi z budżetu państwa. „Ich przychody w 2019 r. wyniosły 28170,9 mln zł (w tym 25335,5 mln zł w uczelniach publicznych), o 14,9% więcej niż w poprzednim roku, z kolei koszty ogółem wyniosły 26241,8 mln zł (w tym 23568,8 mln zł w uczelniach publicznych), o 10,0% więcej niż w roku poprzednim” – czytamy w raporcie. Przeciętne koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego studenta wyniosły 22900,16 zł, czyli o 12,0% więcej niż w poprzednim roku.

Pełna wersja raportu GUS   

Udostępnij