Pierwsze spotkanie ministra nauki z Radą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA gościła ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Minister spotkał się z Radą NAWA oraz z nowo powołaną dyrektor NAWA – dr Grażyną Żebrowską.

Tematem spotkania, które odbyło się 13 maja br., były przyszłe działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

- Obecnie, w swoim trzecim roku funkcjonowania, NAWA jest stabilną instytucją z ukształtowaną strukturą wewnętrzną i uregulowanymi procedurami. Po okresie tworzenia swojej bogatej oferty oraz wypracowywania formuły współpracy z uczelniami przyjmującymi stypendystów NAWA, staje się agencją dojrzałą, gotową do odpowiadania na współczesne wyzwania i problemy, z którymi mierzy się również sektor nauki i szkolnictwa wyższego. – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. – W tym kontekście, szczególnie wobec pandemii, ważne jest aby NAWA ściśle współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innymi agendami rządowymi, tak aby działania podejmowane przez poszczególne instytucje dały efekt synergii. – dodał minister.

O perspektywach stojących przed Agencją mówił również sekretarz stanu w ministerstwie nauki – prof. Wojciech Maksymowicz, wskazując jako priorytetowe zadanie współtworzenia wizerunku Polski jako kraju otwartego, w którym można z powodzeniem tworzyć naukę i technologię na najwyższym światowym poziomie. Przedstawiając Radzie NAWA nowo powołaną dyrektor Agencji wiceminister Maksymowicz podkreślił jej bogate doświadczenie zawodowe w sferze współpracy naukowej, związane z pracą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz ostatnio Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i akademickimi czy promowanie polskich uczelni i jednostek naukowych poza granicami kraju to niewątpliwie obszary świetnie znane dyrektor Żebrowskiej. Wierzę, że jej wiedza, doświadczenie i osobowość wniosą dużą wartość, która przełoży się na dalsze sukcesy NAWA.

Nowo powołana dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska w swojej wypowiedzi w sposób szczególny skupiła się na wyzwaniach stojących przed Agencją w obecnym, bezprecedensowym czasie pandemii: - Mimo trudnej do przewidzenia sytuacji epidemicznej NAWA będzie wspierać uczelnie w utrzymywaniu kontaktów międzynarodowych, budowaniu ich marki na świecie, a także proponować takie formy działań, które możliwe są obecnie do zrealizowania. Naszym najwyższym priorytetem jest dziś bezpieczeństwo naszych stypendystów oraz obywateli, dlatego wszystkie działania planować będziemy w ścisłej współpracy z powołanymi przez ministerstwo nauki gremiami eksperckimi oraz wskazaniami ministerstwa zdrowia i służb sanitarnych – zapewniła dyrektor Żebrowska.

Nadzieję na owocną współpracę z dyrektor Żebrowską wyraził przewodniczący Rady NAWA – prof. Sebastian T. Kołodziejczyk. - Nie ma lepszego mechanizmu sprzyjającego doskonałości naukowej niż umiędzynarodowienie, wolny i niezakłócony obieg myśli intelektualnej, wspólna praca badawcza i dydaktyczna, między innymi na rzecz rozwiązywania problemów cywilizacyjnych, których dziś jesteśmy świadkami i uczestnikami. NAWA uważnie obserwując procesy i zmiany, jakie zachodzą w świecie, musi oferować narzędzia i stwarzać szanse naukowcom do podejmowania takich właśnie wyzwań. Mimo trudności i ograniczeń nie mam wątpliwości, że współpraca międzynarodowa będzie się dalej rozwijać.

 

5D1 1587

 

5D1 1597

 

5D1 1817

 

5D1 1808

 

13.05

Udostępnij