Podsumowanie Konferencji dla Lektorek i Lektorów NAWA 2021 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 24-25 września 2021 r. odbyła się Konferencja dla Lektorek i Lektorów NAWA 2021, która podobnie jak w roku poprzednim odbyła się w formie zdalnej.

Pierwszego dnia Lektorów i Lektorki przywitała Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, doktor Grażyna Żebrowska. Dziękując wszystkim za dotychczasową pracę, pełną zaangażowania, profesjonalizmu i entuzjazmu, zwróciła uwagę na misję lektora języka polskiego poza granicami kraju. Podkreślona została również rola aktywności Lektorów i Lektorek  na polu związanym nie tylko z nauczaniem, ale i promocją języka polskiego poprzez inicjowanie i uczestnictwo w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach.

Po przywitaniu, głos zabrał dr hab. Arkady Rzegocki Szef Służby Zagranicznej MSZ swoim wystąpieniem „Polszczyzna w globalnym świecie”. Na początku dr hab. Arkady Rzegocki podkreślił jak wielką siłą jest obecność tylu entuzjastycznie nastawionych do swojej pracy Lektorek i Lektorów języka polskiego jako obcego, działających na arenie międzynarodowej. Działalność Lektorek i Lektorów za granicą niesie ze sobą oczywisty plus w postaci przyciągania i zainteresowania Polską wielu obcokrajowców i pozwala spojrzeć na Polskę z innej perspektywy, z oddali, dostrzegając to co jest naprawdę istotne, a nie rzeczy, co do których jesteśmy ciągle krytycznie nastawieni.

Tego dnia swoje wykłady zaprezentowali dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski, Polonicum) pt.: „Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego” oraz dr Justyna Zych (Uniwersytet Warszawski, Polonicum) pt.: „Współczesna literatura polska jako narzędzie kształcenia kompetencji międzykulturowej”.

Powyższe wystąpienia poruszały tematykę kultury, nierozerwalnie związanej z nauczaniem języka, podkreślając wagę jej obecności w tym złożonym procesie. Poruszona tematyka zachęciła uczestników konferencji do dyskusji i wymiany własnych spostrzeżeń.

Drugi dzień Konferencji dla Lektorek i Lektorów NAWA 2021 poświęcony był wzajemnemu dzieleniu się doświadczeniami i  wrażeniami uczestników i beneficjentów programów NAWA.

Spotkanie rozpoczął dr Jacopo Saturno – beneficjent Programu stypendialnego dla naukowców i studentów POLONISTA, prezentując swój wykład „Uczenie się JPJO przez Słowian Wschodnich: rola interkomprehensji  i kontekstu socjologicznego”.

Prof. Joanna Kuć (Uniwersytet w Białymstoku), autorka książki „Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców” projektu zrealizowanego w ramach Programu Promocja Języka Polskiego, zaciekawiła uczestników konferencji swoim wystąpieniem:  „Teksty lingwokulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

W kolejnej części swoimi osiągnieciami podzieliły się Lektorki NAWA. Dr Kinga Piątkowska, Lektorka w Mołdawii (Uniwersytet im. Alecu Russo w Bielcach), zdobywczyni Brązowego Krzyża Zasługi za rozpowszechnianie języka i kultury polskiej w Republice Mołdawii. W swoim wystąpieniu pt. „Między Dniestrem a Prutem – o odkrywaniu i propagowaniu polskości w Republice Mołdawii” podzieliła się swoimi osobistymi odczuciami i wrażeniami z pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego, co spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.

Lektorki: Magdalena Małż (Uniwersytet w Strasburgu) oraz Renata Siegień (Uniwersytet Spraw Międzynarodowych w Kantonie) w prezentacji „Żeby nie popaść w rutynę, czyli kilka inspiracji na nowy rok akademicki” opowiedziały o swoim projekcie „ADAM.PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej”, realizowanym w ramach programu Promocja Języka Polskiego oraz o swoich doświadczeniach, prezentując inspiracje ze Strasburga i Kantonu.

Wystąpienie "Współczesna kultura polska we frazeologii" Lektorki NAWA dr Magdaleny Zakrzewskiej-Verdugo, będące podsumowaniem projektu w ramach Programu Promocja Języka Polskiego, podsumowało również tegoroczną konferencję. Kolejny pakiet inspiracji pozostawił Lektorom i Lektorkom NAWA otwarte drzwi ku nowym pomysłom i ciekawym działaniom, którym z całego serca kibicujemy, szczerze w nie wierzymy, wspieramy i oczywiście zachęcamy do dzielenia się nimi w roku następnym.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania programów NAWA i okazją do zachęcenia Lektorów i Lektorki oraz ich studentów do korzystania z nich.

Żegnając się wirtualnie wyraziliśmy wspólną chęć by w przyszłym roku spotkać się już osobiście. Choć forma zdalna w wielu sytuacjach jest znacznym ułatwieniem – nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. Tym samym wszystkim uczestnikom konferencji życzymy spotkania na żywo w przyszłym roku, a na trwający już rok akademicki wszelkiej pomyślności i wytrwałości!

 

Zdjęcie na stronie głównej:  ©studio v-zwoelf- stock.adobe.com  

Udostępnij