Pokieruj swoją karierą naukową! Otwieramy nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Mobilność międzynarodowa stwarza szansę prowadzenia badań w prestiżowych ośrodkach zagranicznych ale również daje możliwość nawiązania długofalowej współpracy z wybitnymi naukowcami z całego świata.

Przekonało się już o tym blisko 600 stypendystów dotychczasowych edycji programu Bekker NAWA. Od dziś do grona beneficjentów jednego z flagowych programów Agencji, dołączyć mogą kolejni naukowcy i doktoranci reprezentujący polskie ośrodki.

- Program Bekker NAWA stwarza doktorantom i naukowcom z polskich instytucji akademickich
i naukowych możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych zagranicznych ośrodków
akademickich i badawczych – mówi dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor NAWA. – To szansa na współpracę z światowej sławy autorytetami w danej dziedzinie, rozwój indywidualnych karier, ale też przenoszenie dobrych praktyk do ośrodków macierzystych – podkreśla dr Grażyna Żebrowska.

Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi. W ramach edycji 2018 – 2021, beneficjenci realizowali/realizują swoje projekty w najlepszych ośrodkach na świecie, plasujących się na najwyższych lokatach w renomowanych rankingach. Wskazać tu można choćby na: California-Berkeley, California Institute of Technology, Cambridge, Columbia, Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Oxford, Princeton, Stanford oraz University of Chicago.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie od 17 marca do 10 maja 2022 r. Nowością w piątej edycji jest specjalna ścieżka dla stypendystów II edycji programu im. Wilhelminy Iwanowskiej. Wynika ona z trudnej sytuacji epidemiologicznej i wynikającej z niej utrudnionej możliwości realizacji projektów, które uzyskały finasowanie w naborze 2019.

Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek moblinościowy oraz dodatek na członków rodziny, jeśli będzie ona uczestniczyła w wyjeździe stypendialnym.

Szczegóły naboru znajdują się w "Ogłoszeniu o naborze wniosków do programu nr 13 Z dnia 17 marca 2022" 

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA

Planowane jest webinarium dla zainteresowanych złożeniem wniosku. Będziemy informować o jego terminie, dlatego zachęcamy do śledzenia strony NAWA oraz profili w mediach społecznościowych. 

Dlaczego warto wziąć udział w programie Bekker NAWA? No to pytanie najlepiej odpowiedzą stypendyści programu!

Stypendyści i stypendystki programu Bekker NAWA, badają kosmos, literaturę, pracują nad terapiami pozwalającymi pokonać choroby, odkrywają innowacyjne materiały. Publikują w renomowanych czasopismach i zdobywają prestiżowe wyróżnienia takie jak ERC Starting Grants.

Dr Kamil Łuczaj

Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Stypendysta programu Bekker NAWA, edycja 2019. Projekt pt.: „Polski naukowiec w Europie i Ameryce. Perspektywy pokryzysowe”, realizował na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii.

LUCZAJ photo

Pobyt w Cambridge pozwolił mi znacznie poszerzyć moje sieci społeczne. Poznałem wiele fantastycznych osób, zarówno wśród pracowników i doktorantów Uniwersytetu Cambridge, jak i wśród uczestników mojego badania. Do tej pory cząstkowe wyniki badań omawiałem podczas kilku konferencji oraz opublikowałem pierwszy artykuł na ten temat. Kilka kolejnych znajduje się na różnych etapach procesu badawczego: od oczekiwania na recenzje do analizy danych. Ze względu na charakter stosowanych przeze mnie metod, pracuję z setkami stron transkrypcji, których analiza wymaga czasu. Materiału nie zabraknie mi więc na pewno przez kolejne miesiące, a może i lata. Tym bardziej, że podczas pobytu w Cambridge trafiłem na zagadnienie, które, moim zdaniem wymaga dużo socjologicznej uwagi, a które nie było dotąd szczególnie często zgłębiane przez polskich naukowców. Dzięki temu pobytowi nawiązałem relacje z amerykańskim Univeristy of Illinois, gdzie badam teraz pamiętniki i wspomnienia pozostawione przez migrujących uczonych polskiego pochodzenia – mówi dr Kamil Łuczaj

Wywiad ze Stypendystą, w którym opowiedział nam o swoim projekcie i wartości stypendium już wkrótce na naszej stronie.

Dr Magdalena Kusaczuk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Stypendystka programu Bekker NAWA, edycja 2020. Projekt pt.: Wpływ kannabinoidów na modyfikacje epigenetyczne glejaka mózgu”, realizowała na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.

foto Kusaczuk NAWA

- Pobyt na stażu zaowocował nawiązaniem cennych kontaktów międzynarodowych i wspólnych inicjatyw badawczych. Wspólne publikacje, prezentacje na konferencjach naukowych, a także współredagowanie wydań specjalnych w czasopismach naukowych, to tylko nieliczne korzyści wynikające z odbycia stażu na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Nawiązane kontakty pozwalają na ciągłą wymianę myśli i spostrzeżeń z naukowcami światowej klasy oraz planowanie dalszych badań i projektów z zespołem o międzynarodowej renomie – mówi dr Magdalena Kusaczuk.

Wywiad ze Stypendystką, w którym opowiedziała nam o swoim projekcie i wartości stypendium już wkrótce na naszej stronie.

Dr Marcin Górecki

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Stypendysta programu Bekker NAWA, edycja 2018. Projekt pt.: “NanoCD: od chiralnych punktów do dichroizmu kołowego (CD). Opracowanie wielofunkcyjnej przystawki dla mikropróbek do komercyjnego spektropolarymetru CD” realizował na Uniwersytecie w Pizie.

20220119 111654 final 1

- Roczny pobyt naukowy na Uniwersytecie w Pizie, w jednej z najbardziej prestiżowych grup zajmujących się badaniem stereozdefiniowanych związków organicznych, zaowocował powstaniem do tej pory kilku artykułów opublikowanych w czasopismach o obiegu międzynarodowym (m.in. Journal of Medicinal Chemistry, Chemistry – A European Journal, Inorganic Chemistry, Frontiers in Chemistry). Wyniki tych badań były również prezentowane na dwóch konferencjach międzynarodowych (Włochy: CD2019, Francja: Chirality2019), jak i na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem2021). Rezultaty projektu zainspirowały mnie do bardziej wnikliwego ich badania, w tym, w ramach wniosku grantowego w konkursie SONATA Narodowego Centrum Nauki (NCN), który realizuję już od ponad roku. Dodatkową wartością dodaną pobytu w Toskanii było poszerzenie moich kompetencji miękkich, szczególnie w zakresie znajomości języka włoskiego. Biegłość w posługiwaniu się tym językiem zaowocowała przygotowaniem tuż przed powrotem do Polski (druga połowa grudnia 2019 r.), na zaproszenie Zespołu ds. Promocji i Umiędzynarodowienia Wydziału Chemii i Chemii Przemysłowej, krótkiego popularnonaukowego materiału filmowego na temat mojego pobytu – mówi dr Marcin Górecki

Pełna treść wywiadu ze stypendystą dostępna jest tutaj

Udostępnij