Przypominamy! Trwa nabór wniosków do Programu Bekker NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Stypendyści programu Bekker NAWA prowadzą badania w prestiżowych ośrodkach na świecie, reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Jest ich już 600! Możesz do nich dołączyć - złóż wniosek do 31 maja 2023 r.!

Program stwarza możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi. W ramach edycji 2018 – 2022, beneficjenci realizowali/realizują swoje projekty w najlepszych ośrodkach naukowych i badawczych na świecie. Tylko przykładowo wskazać można na takie uczelnie jak: University of California Berkeley, Cambridge University, Columbia University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, Princeton University, Stanford University, University of Pisa, Humboldt University of Berlin.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie od 29 marca do 31 maja 2023 r., w systemie teleinformatycznym NAWA

ZŁÓŻ WNIOSEK

ZAPOZNAJ SIĘ Z Q&A zebranych na podstawie dotychczasowych edycji

Nowości w edycji 2023

W tym roku, zostały wprowadzone zmiany związane z dodatkiem mobilnościowym na rodzinę. Będzie on przysługiwał na cały okres realizacji stypendium i bez względu na to, czy rodzina wyjedzie ze stypendystą czy zostanie w Polsce.

Ponadto zostały wprowadzone zmiany w zakresie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotyczą one grupy wnioskodawców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu naboru wniosków o udział w programie, nr 11 z dnia 29 marca 2023 r.

WEBINARIUM NA TEMAT EDYCJI 2023

 

STYPENDYŚCI POLECAJĄ PROGRAM BEKKER NAWA

O możliwościach, jakie oferuje NAWA w ramach Programu Bekker NAWA przekonała się prof. Maja Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Radosław Fiedler z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z pobytu w ośrodkach, które wybrali na realizację stypendium.

 

Prof. Maja Kiba-Janiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, stypendium odbyła w University of Melbourne, Australia  

NAWA: Na czym polegał projekt, który realizowała Pani w ramach stypendium Bekker NAWA?

Prof. Maja Kiba-Janiak: Celem projektu była identyfikacja oraz ocena poziomów dojrzałości miast w zakresie formułowania i realizowania strategii logistycznej. W ramach projektu zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami samorządów stanowych i lokalnych w trzech miastach australijskich. Uzyskane wyniki z badań zostały porównane do wcześniej przeprowadzonych badań w stolicach państw UE.

W trakcie pobytu w Uniwersytecie w Melbourne zaplanowany zakres badań został znacznie poszerzony (zarówno jeśli chodzi o zastosowane metody, jak i liczbę respondentów). Wspólnie z profesorem Russellem Thompsonem opracowaliśmy koncepcję badań z wykorzystaniem metody map kognitywnych. Celem badania była identyfikacja czynników wpływających na zrównoważony rozwój logistyki miejskiej w Greater Melbourne. Wywiady zostały przeprowadzone z wszystkimi grupami interesariuszy logistyki miejskiej.

W jaki sposób udział w programie wpłynął na Pani rozwój naukowy?

Staż naukowy na Uniwersytecie w Melbourne zdecydowanie wpłynął na mój rozwój naukowy. Po pierwsze przeprowadziłam bardzo ciekawe wywiady z wieloma interesariuszami logistyki miejskiej, uczestniczyłam w kilku konferencjach i spotkaniach tematycznie powiązanych z moim obszarem zainteresowań badawczych.  Poznałam nowe metody i narzędzia badawcze, specyfikę pracy na uczelni australijskiej (gdzie jest nieco inna kultura organizacyjna).

Wymiernym efektem mojego stażu jest artykuł naukowy opublikowany wspólnie z prof. Russellem Thompsonem w prestiżowym czasopiśmie „Sustainable Cities and Society”. Ponadto nasza współpraca jest kontynuowana i rozwijana w ramach kolejnych projektów badawczych.

Myślę, że wyjazd również wzmocnił moje przekonanie, że badania, które są realizowane w Polsce nie odbiegają od tych, które są przeprowadzane w innych krajach, takich jak na przykład Australia.

Gdyby mogła Pani polecić udział naukowcom w programie Bekker NAWA, co by Pani powiedziała?

Przede wszystkim nie bójcie się takich wyjazdów! To są bardzo rozwijające i wzbogacające doświadczenia – nie tylko pod względem naukowym ale i życiowym. Ogromną zaletą stypendiów Bekker NAWA jest to, że można zabrać ze sobą rodzinę. Dzięki temu korzyści z wyjazdu jest o wiele więcej (na przykład członkowie rodziny mogą w trakcie pobytu uczyć się języka obcego, poznawać inną kulturę, obyczaje, historię, itp.).

Warto jednak dokładnie przygotować się do takiego wyjazdu. Na bazie mojego doświadczenia opracowałam krótką listę czynności, które mogą pomóc przy planowaniu wyjazdu na staż naukowy:

  1. Wybierz prestiżową uczelnię, która zajmuje wysokie miejsce w międzynarodowych rankingach;
  2. Wybierz osobą przyjmującą na staż – najlepiej byłoby gdyby to była osoba, z którą wcześniej współpracowałaś/eś, ma doświadczenie naukowe, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych, realizuje podobne badania do Twoich (oczywiście wyjazd do osoby, której nie znamy też jest jak najbardziej możliwy, ale wymaga większego zaangażowania i czasu na wzajemnie poznanie się);
  3. Sprecyzuj cel jaki chcesz osiągnąć podczas pobytu, omów to z osobą, która Cię zaprasza (czasem to, co wydaje nam się możliwe, nie może być zrealizowane w rzeczywistości);
  4. Przygotuj szczegółowy plan pobytu (im krótszy czas stażu, tym bardziej szczegółowy powinien być plan);
  5. Jeśli pobyt jest krótszy niż 3 miesiące, spróbuj zaplanować wcześniej kilka spotkań (z potencjalnymi ekspertami, respondentami, interesariuszami). Wtedy można rozpocząć badania zaraz po przyjeździe na miejsce stażu;
  6. Jeśli pojawi się okazja na przeprowadzenie dodatkowych badań i masz na to czas, to zrób to. Może to być szansa na wzbogacenie Twoich badań;
  7. Zaplanuj całą logistykę związaną z wyjazdem dużo wcześniej (podróż, noclegi, ubezpieczenie, wizy, itp.), zwłaszcza kwestie noclegu mogą być problematyczne przy wyjazdach krótszych niż 6 miesięcy;
  8. Ciesz się z wyjazdu i wypracuj sobie relacje biznesowe na przyszłe działania naukowe.

Bekker 2023 cytat1 1

 

 

Prof. Radosław Fiedler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendium zrealizował w Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies., Columbia University in New York

NAWA: W ramach stypendium realizował Pan projekt "Uwarunkowania polityki zagranicznej USA wobec Islamskiej Republiki Iranu". Jak ocenia Pan swój pobyt naukowy? 

Prof. Radosław Fiedler: Mój pobyt naukowy w Columbia University był niezwykle owocny i produktywny. Rolę mojego opiekuna naukowego pełnił tamtejszy profesor Robert Jervis, badacz znany w kręgach naukowych i politycznych USA o uznanym dorobku międzynarodowym. W trakcie licznych i niezwykle inspirujących rozmów i konsultacji zaproponował mi kierunek badań – sugerując ukierunkowanie na rolę think tanków i ich wpływ na politykę USA wobec Iranu. Umożliwił mi bezpośredni kontakt i liczne rozmowy z czołowymi amerykańskimi naukowcami, ekspertami i doradcami ds. Iranu, którzy angażowali się w wypracowywanie polityki amerykańskiej, wobec tego kraju. W ten sposób poznałem Gary’ego Sicka, który współpracował z prezydentem Carterem, oraz Richarda Nephew, jednego z doradców prezydenta Obamy.

Brałem udział w wielu ciekawych seminariach, konferencjach, prezentując także własny dorobek naukowy na szerokim, międzynarodowym forum. Mój pobyt w Columbia University umożliwił mi przyjęcie i zapoznanie z naukowcami w ramach grupy badawczej Gulf2000. Nie do przecenienia był dostęp do niezwykle bogatych baz danych i materiałów źródłowych Uniwersytetu Columbia.

Jakie dodatkowe korzyści niesie ze sobą oferowane przez NAWA stypendium?

Podsumowując, pobyt badawczy w Columbia University był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, które ukierunkowało moje badania na wiele lat, dającym silny impuls do odnalezienia niszy badawczej, która nie była do tej pory eksplorowana w Polsce i za granicą. Dodatkową, niezwykle dla mnie istotną korzyścią było dofinansowanie przez program Bekker NAWA pobytu mojej rodziny, dzięki czemu uniknęliśmy 10-miesięcznej rozłąki. Żona i dzieci w wieku szkolnym również zyskały wiele doświadczeń i inspiracji, które będą procentować przez wiele lat.

Bekker 2023 cytat2

 

 

Patron Programu

Prof. Mieczysław Bekker (1905-1989) polski inżynier i naukowiec, twórca nowej specjalizacji naukowej terramechaniki oraz konstruktor pojazdu Lunar Roving Vehicle – rewolucyjnego łazika wykorzystywanego podczas lotów księżycowych programu Apollo. Naukowiec w 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Był profesorem University od Michigan w Ann Arbor, dyrektorem Instytutu Badań koncernu samochodowego General Motors w Santa Barbara. Wykładał na amerykańskich uczelniach technicznych, m.in. na: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Uniwersytetu Carleton i Uniwersytetu w Bolonii. Prof. Bekker był konsultantem The National Academy of Sciences, a jego nazwisko zostało umieszczone w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu (Space Walk of Fame).

Udostępnij