Inauguracja prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki zakończyło się spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich z udziałem wiceministra edukacji i nauki dr. Tomasza Rzymkowskiego, poświęcone wypracowaniu ogólnokrajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Dzisiejsze spotkanie to początek prac i otwarcie środowiskowej dyskusji nad procesem opracowania krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od początku istnienia stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe, krzewiąc wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku poza granicami kraju.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szkolnictwa wyższego, m.in. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki, NCBiR i inni.

Wiceminister Tomasz Rzymkowski otwierając dyskusję wskazał na kluczową rolę NAWA w procesie umiędzynarodowienia. – Patrząc na jej szeroką ofertę programową, budżet oraz imponujące grono beneficjentów, należy bez wątpienia stwierdzić, iż NAWA, po sześciu latach działalności, stała się jedną z czołowych agencji wspierających mobilność studentów i naukowców w Europie – zauważył Minister Rzymkowski.

01 strategia

Organizatorzy spotkania podkreślili, że nowa strategia umiędzynarodowienia docelowo będzie odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie stoją obecnie przed polskim środowiskiem akademickim w obszarze umiędzynarodowienia.

– Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskiego sektora akademickiego, będzie możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie instytucje zaangażowane w ten proces, czyli zarówno uczelnie, konferencje rektorów, organizacje przedstawicielskie i stowarzyszenia działające w sektorze szkolnictwa wyższego, jak i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz agencje podległe, w tym głównie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, będą współdziałać na rzecz mobilności międzynarodowej.” – dodał minister Rzymkowski.

Dr Dawid Kostecki, Dyrektor Generalny NAWA, podsumowując sześcioletnią działalność Agencji, podkreślił, że punktem wyjścia prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia będzie uchwalona niedawno strategia NAWA, która stanowić będzie realne narzędzie monitorowania postępu prac nad umiędzynarodowieniem polskiej nauki.

 

– Dziękuję Panu Ministrowi za to wyróżnienie. Cieszę się, że tak ważny dokument, jakim bez wątpienia będzie krajowa strategia umiędzynarodowienia, powstanie właśnie pod auspicjami NAWA” – dodał dyrektor Kostecki.

08 strategia

Dyskusję poprzedziła krótka prezentacja głównych celów NAWA opisanych w niedawno uchwalonej strategii Agencji oraz wyniki wstępnej analizy poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni. Uczestnicy spotkania podkreślali rolę Uniwersytetów Europejskich jako inicjatywy znakomicie rozwijającej się i związanej z nowymi wyzwaniami w obszarze umiędzynarodowienia. Zauważono potrzebę zmian legislacyjnych na poziomie krajowym oraz postrzegania mobilności akademickiej jako jednego z elementów polityki zagranicznej państwa.

Mówiono o konieczności stworzenia programów pomocowych dla obcokrajowców przyjeżdzających na staże badawcze do Polski, które umożliwiłyby im odnalezienie się w nowych realiach. Podniesiono rolę pracowników administracyjnych uczelni i potrzebę cyfryzacji, która uczyniłaby obsługę studentów  kompatybilną z systemami obowiązującymi w innych krajach.

Wśród zgłaszanych postulatów znalazły się następujące rekomendacje:

- włączenie różnych grup interesariuszy w prace nad strategią,

- utrzymanie międzynarodowych standardów i otrzymywanie zagranicznych akredytacji,

- uwzględnienie mobilności cyfrowej jako nowej formy umiędzynarodowienia,

- przyspieszenie procesów wnioskowania o granty,

- pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy z zagranicy,

- motywowanie studentów i doktorantów do odbywania zagranicznych praktyk i staży.

Dr Dawid Kostecki, podsumowując dyskusję zauważył, że największym wyzwaniem będzie implementacja strategii umiędzynarodowienia. – W styczniu ruszamy pełną parą: będą wizyty studyjne, analizy i badania, spotkania grup roboczych. Jestem przekonany, że krajowa strategia umiędzynarodowienia będzie realnym narzędziem do zmiany rzeczywistości akademickiej, świadomą i konsekwentną drogą, na którą polska nauka zasługuje. – podkreślił dyrektor generalny NAWA.

Do pobrania:
pdfPrezentacja, którą przedstawił dyrektor NAWA podczas posiedzenia.


pdfPrezentacja, którą przedstawił prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


pdfPrezentacja, którą przedstawiła prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


pdfPrezentacja, którą przedstawiła mgr Ewa Kiszka, Przewodnicząca IROs Forum


pdfPrezentacja, którą przedstawił mgr inż. Michał Klimczyk, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

Udostępnij