Wyniki naboru w Programie im. Iwanowskiej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że pierwszy nabór wniosków w Programie im. Iwanowskiej został rozstrzygnięty. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 69 doktorantów, którzy przygotowali najlepsze aplikacje. Wyniki naboru dostępne są w zakładce Wyniki naboru w kafelku Naukowcy/Program im. Iwanowskiej 2018.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (36), inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (9), Francja (6), Australia (5), Hiszpania (5), Wielka Brytania (4) i Włochy (4). Szczegółowa lista Beneficjentów Programu im. Iwanowskiej dostępna jest pod poniższym odnośnikiem.

Spośród 105 wniosków złożonych w ramach naboru 101 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej zostało rekomendowanych 70 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania środków finansowych będą sukcesywnie przesyłane Wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym NAWA.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy.

Stypendystom Programu im. Iwanowskiej serdecznie gratulujemy. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Pionem Programów dla Naukowców.

Udostępnij