2020 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
 1. UCHWAŁA NR 1/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2020.
 2. UCHWAŁA NR 2/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu im. Profesora Franciszka Walczaka wsparcie mobilności naukowców – specjalistów z obszaru chorób cywilizacyjnych.
 3. UCHWAŁA NR 3/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Programu im. Napoleona Cybulskiego przyjazdy długookresowe uznanych naukowców z zagranicy.
 4. UCHWAŁA NR 4/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej Regulaminu Programu dla studentów polonistyki i studiów polskich oraz naukowców POLONISTA - 2020.
 5. UCHWAŁA NR 5/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej Regulaminu Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera – 2020 – trzecia edycja.
 6. UCHWAŁA NR 6/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ w sprawie nagrody dla Dyrektora z dnia 12 marca 2020 roku.
 7. UCHWAŁA NR 7/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej regulaminu Programu Promocja Języka Polskiego.
 8. UCHWAŁA NR 8/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie  wydania pozytywnej opinii dotyczącej odwołania edycji Regulaminu Programu Letnie Kursy Języka i Kultury Polskiej 2020.
 9. UCHWAŁA NR 9/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dna 27 marca 2020 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej wsparcia dla stypendystów NAWA w związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie Polski.
 10. UCHWAŁA NR 10/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie  wydania pozytywnej opinii dotyczącej przesunięć w budżecie Agencji z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie Polski.
 11. UCHWAŁA NR 11/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej propozycji finansowania przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej projektów z certyfikatem Seal of Excellence w ramach Marie Curie Individual Fellowship (European Fellowship).
 12. UCHWAŁA NR 12/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej kierunkowej kooperatywy z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a następnie opracowanie zrębów katalogu kosztów kwalifikowanych z  jednoczesnym uwzględnieniem programów w kontekście cywilizacyjnych problemów – w obecnej sytuacji epidemicznej.
 13. UCHWAŁA NR 13/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej regulaminu Programu Profesura Gościnna NAWA. Edycja I dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.
 14. UCHWAŁA NR 14/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie  wydania pozytywnej opinii dotyczącej regulaminu Programu STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 

 15. UCHWAŁA NR 15/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zmiany formuły oceny merytorycznej wniosków w studenckich programach stypendialnych w związku z obecną sytuację epidemiczną na terenie Polski.  

 16. UCHWAŁA NR 16/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przyjęcia informacji o zamiarze zwrócenia się przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Premiera RP z wnioskiem o powołanie nowego dyrektora NAWA oraz umocowania Przewodniczącego Rady NAWA do rozpoczęcia rozmów w sprawie zmiany zapisów w Ustawie o NAWA oraz Statucie NAWA o wzajemnych relacjach między Radą NAWA a Dyrektorem NAWA.

 17. UCHWAŁA NR 17/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zwrócenia się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uwzględnienia osiągnięć związanych z uczestnictwem w programach NAWA w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

 18. UCHWAŁA NR 18/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zainicjowania procesu konsultacji zmian w ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz jej Statucie.

 19. UCHWAŁA NR 19/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji (za rok 2019).

 20. UCHWAŁA NR 20/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozszerzenia składu zespołu oceniającego ds. mobilności.

 21. UCHWAŁA NR 21/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozszerzenia składu zespołu oceniającego ds. programu im. Walczaka oraz zmiany składu zespołu oceniającego ds. mobilności przyjazdowej naukowców.

 22. UCHWAŁA NR 22/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2020.

 23. UCHWAŁA NR 23/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej założeń w Regulaminie Programu Spinaker – Programy Intensywne. 

 24. UCHWAŁA NR 24/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej regulaminu Programu „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”

 25. UCHWAŁA NR 25/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programu „Kursy przygotowujące do podjęcia nauki w Polsce”. 

 26. UCHWAŁANR 26/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence Średnio - i długookresowe przyjazdy naukowców.”

 27. UCHWAŁA NR 27/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Regulaminu Programu „Spinaker”.

 28. UCHWAŁA NR 28/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programu „Welcome to Poland”. 

 29. UCHWAŁA NR 29/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programu „Granty interwencyjne”. (tryb obiegowy)

 30. UCHWAŁA NR 30/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Wynagradzania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 31. UCHWAŁA NR 31/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Pracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 32. UCHWAŁA NR 32/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programu stypendialnego wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej: wyjazdy

 33. UCHWAŁA NR 33/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu Programów dla Instytucji Welcome To Poland i SPINAKER

 34. UCHWAŁA NR 34/2020 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmian w Statucie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (tryb obiegowy)

Udostępnij