2021 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

UCHWAŁA NR 1/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stypendiów w programie im. Stefana Banacha w roku 2021

UCHWAŁA NR 2/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia programu stypendialnego Poland My First Choice

UCHWAŁA NR 3/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Bekker NAWA

UCHWAŁA NR 4/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Ulam NAWA

UCHWAŁA NR 5/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2021

UCHWAŁA NR 6/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

UCHWAŁA NR 7/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Polonista

UCHWAŁA NR 8/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Kierunkowego planu działań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR 9/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu regulaminu oraz ogłoszenia o naborze programu Granty Interwencyjne NAWA

UCHWAŁA NR 10/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej nowej koncepcji programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 11/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu regulaminu programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 12/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zakończenia członkostwa Pana prof. Marka Konarzewskiego w Radzie NAWA

UCHWAŁA NR 13/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej naboru uzupełniającego do programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 14/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej naboru do programu Kursy letnie NAWA

UCHWAŁA NR 15/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszeń naboru do Programu dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia

UCHWAŁA NR 16/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze w programie Promocja języka polskiego

UCHWAŁA NR 17/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

UCHWAŁA NR 18/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Polskie Powroty NAWA

UCHWAŁA NR 19/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji do ogłoszenia o naborze w programie Polskie Powroty NAWA (Projekt Karty Oceny)

UCHWAŁA NR 20/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z Planu Działania NAWA za I kwartał 2021

UCHWAŁA NR 21/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii na temat sprawozdania z realizacji planu działania NAWA za 2020 rok

UCHWAŁA NR 22/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii na temat sprawozdania finansowego NAWA za 2020 rok

UCHWAŁA NR 23/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2021

UCHWAŁA NR 24/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „Partnerstwa Strategiczne”

UCHWAŁA NR 25/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”

UCHWAŁA NR 26/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „Welcome to Poland”

UCHWAŁA NR 27/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu planu finansowego NAWA na rok 2022

UCHWAŁA NR 28/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Walczak NAWA

UCHWAŁA NR 29/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia komponentu krajowego w programie Bekker NAWA

UCHWAŁA NR 30/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia programu Medyk NAWA

UCHWAŁA NR 31/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wstrzymania się przez Agencję od ogłoszenia publicznego list beneficjentów działania Solidarni z Białorusią

UCHWAŁA NR 32/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”

UCHAŁA NR 33/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 22 października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu LEKTORZY NAWA 2022/2023

UCHWAŁA NR 34/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu zagranicznych staży doktorskich NAWA Preludium BIS 2

UCHWAŁA NR 35/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Planu Działania wraz z projektem Planu Finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2022

UCHWAŁA NR 36/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Letnie Kursy NAWA

UCHWAŁA NR 37/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu stypendialnego dla studentów i naukowców POLONISTA

UCHWAŁA NR 38/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Ulam NAWA

UCHWAŁA NR 39/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Profesura NAWA

UCHWAŁA NR 40/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w Programu osobowej wymiany studentów i naukowców - oferta przyjazdowa

Udostępnij