2021 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

UCHWAŁA NR 1/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stypendiów w programie im. Stefana Banacha w roku 2021

UCHWAŁA NR 2/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia programu stypendialnego Poland My First Choice

UCHWAŁA NR 3/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Bekker NAWA

UCHWAŁA NR 4/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Ulam NAWA

UCHWAŁA NR 5/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2021

UCHWAŁA NR 6/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

UCHWAŁA NR 7/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze oraz regulaminu w programie Polonista

UCHWAŁA NR 8/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Kierunkowego planu działań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR 9/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu regulaminu oraz ogłoszenia o naborze programu Granty Interwencyjne NAWA

UCHWAŁA NR 10/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej nowej koncepcji programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 11/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu regulaminu programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 12/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zakończenia członkostwa Pana prof. Marka Konarzewskiego w Radzie NAWA

UCHWAŁA NR 13/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej naboru uzupełniającego do programu Polskie Powroty

UCHWAŁA NR 14/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej naboru do programu Kursy letnie NAWA

UCHWAŁA NR 15/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszeń naboru do Programu dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia

UCHWAŁA NR 16/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu ogłoszenia o naborze w programie Promocja języka polskiego

UCHWAŁA NR 17/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

UCHWAŁA NR 18/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Polskie Powroty NAWA

UCHWAŁA NR 19/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji do ogłoszenia o naborze w programie Polskie Powroty NAWA (Projekt Karty Oceny)

UCHWAŁA NR 20/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z Planu Działania NAWA za I kwartał 2021

UCHWAŁA NR 21/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii na temat sprawozdania z realizacji planu działania NAWA za 2020 rok

UCHWAŁA NR 22/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii na temat sprawozdania finansowego NAWA za 2020 rok

UCHWAŁA NR 23/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2021

UCHWAŁA NR 24/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „Partnerstwa Strategiczne”

UCHWAŁA NR 25/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”

UCHWAŁA NR 26/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu programu „Welcome to Poland”

UCHWAŁA NR 27/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu planu finansowego NAWA na rok 2022

UCHWAŁA NR 28/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Walczak NAWA

UCHWAŁA NR 29/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia komponentu krajowego w programie Bekker NAWA

UCHWAŁA NR 30/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia programu Medyk NAWA

UCHWAŁA NR 31/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wstrzymania się przez Agencję od ogłoszenia publicznego list beneficjentów działania Solidarni z Białorusią

UCHWAŁA NR 32/2021RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 19 października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”

UCHAŁA NR 33/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 22 października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu LEKTORZY NAWA 2022/2023

UCHWAŁA NR 34/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Regulaminu zagranicznych staży doktorskich NAWA Preludium BIS 2

UCHWAŁA NR 35/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Planu Działania wraz z projektem Planu Finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2022

UCHWAŁA NR 36/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Letnie Kursy NAWA

UCHWAŁA NR 37/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia października 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu stypendialnego dla studentów i naukowców POLONISTA

UCHWAŁA NR 38/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze do programu Ulam NAWA

UCHWAŁA NR 39/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w programie Profesura NAWA

UCHWAŁA NR 40/2021 RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ogłoszenia o naborze w Programu osobowej wymiany studentów i naukowców - oferta przyjazdowa

Share