2019 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
 1. Uchwała nr 1/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o umieszczanie w zapisach dokumentów opiniowanych przez Radę informacji o ich pozytywnym bądź negatywnym zaopiniowaniu oraz powiązanie uchwały z uzasadnieniem przez umieszczenie stosownego odnośnika w tych dokumentach
 2. Uchwała nr 2/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o ustosunkowywanie się do negatywnych opinii lub uchwał podjętych przez Radę NAWA w terminie 7 dni od dnia ich przyjęcia
 3. Uchwała nr 3/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o przygotowanie informacji na temat trudności w obsłudze programów NAWA (na podstawie zgłoszeń, jakie napłynęły do Agencji), jak również informacji  dotyczących uspójnienia terminologii w raportach i w regulaminach programów NAWA
 4. Uchwała nr 4/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu im. Stanisława Ulama
 5. Uchwała nr 5/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Polskie Powroty
 6. Uchwała nr 6/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór II
 7. Uchwała nr 7/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – nabór II oraz regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii studia II stopnia – nabór II
 8. Uchwała nr 8/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019 – nabór II
 9. Uchwała nr 9/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Stefana Banacha – Studia II stopnia - nabór II
 10. Uchwała nr 10/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza – Studia II Stopnia – nabór II
 11. Uchwała nr 11/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
 12. Uchwała nr 12/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – nabór II
 13. Uchwała nr 13/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla przesunięcia kwoty 15 mln zł z podzadania 10.1.1.2 do podzadania 10.1.1.3 – w momencie dostosowywania funkcji 3 do funkcji 10 wg budżetu zadaniowego  dla projektów realizowanych przez NAWA
 14. Uchwała nr 14/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Promocja Zagraniczna – nabór II
 15. Uchwała nr 15/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Promocja języka polskiego
 16. Uchwała nr 16/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia drugiego stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019
 17. Uchwała nr 17/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu dla Studentów Polonistyki i Studiów Polskich 2019
 18. Uchwała nr 18/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego Poland My First Choice – studia II stopnia
 19. Uchwała nr 19/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 5 kwietnia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera, edycja druga – kwiecień 2019 
 20. Uchwała nr 20/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 5 kwietnia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Welcome to Poland
 21. Uchwała nr 21/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 27 maja w sprawie opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji (za rok 2018)
 22. Uchwała nr 22/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 28 maja w sprawie przyjęcia treści opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji (za rok 2018)
 23. Uchwała nr 23/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 7 czerwca w sprawie wydania pozytywnej opinii dot. zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2019
 24. Uchwała nr 24/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie list kandydatów do Zespołów Oceniających
 25. Uchwała nr 25/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie współpracy NAWA z NCN w konkursie PRELUDIUM BIS, przyjęcia procedury włączenia się NAWA do konkursu oraz przygotowania umowy dwustronnej dotyczącej współpracy programowej, finansowej i organizacyjnej
 26. Uchwała nr 26/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Stypendialnego im. Wilhelminy Iwanowskiej na średniookresowe wyjazdy doktorantów
 27. Uchwała nr 27/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lipca 2019 roku  w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia)
 28. Uchwała nr 28/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lipca 2019 roku  w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Stypendialnego im. Floriana Znanieckiego dla doktorantów z zagranicy na przyjazdy średniookresowe
 29. Uchwała nr 29/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta wyjazdowa
 30. Uchwała nr 30/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego stanowiska w sprawie finansowania programów NAWA w kolejnych latach
 31. Uchwała nr 31/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Polskie Powroty 2020
 32. Uchwała nr 32/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu im. Stanisława Ulama średnio- i długookresowe przyjazdy naukowców.
 33. Uchwała nr 33/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Lektorzy 2020/2021.
 34. Uchwała nr 34/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020
 35. Uchwała nr 35/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej (oferta przyjazdowa)
 36. Uchwała nr 36/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 29 listopada 2019 w sprawie opinii dotyczącej projektu rocznego planu działania wraz z planem finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2020
 37. Uchwała nr 37/2019 z 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zmiany w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2020 w sprawie ogłoszenia jednego naboru w programie STER Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
 38. Uchwała nr 38/2019 z 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zmian w regulaminie Programu STER Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
 39. Uchwała nr 39/2019 z 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia I stopnia i jednolite studia magisterskie stypendia od roku akademickiego 2020/21
 40. Uchwała nr 40/2019 z 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia II stopnia stypendia od roku akademickiego 2020/21
 41. Uchwała nr 41/2019 z 13 grudnia 2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
 42. Uchwała nr 42/2019 z 13 grudnia 2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu KATAMARAN Realizacja wspólnych studiów II stopnia
 43. Uchwała nr 43/2019 z 13 grudnia 2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Stefana Banacha studia II stopnia
 44. Uchwała nr 44/2019 z 13 grudnia 2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza studia II stopnia
 45. Uchwała nr 45/2019 z 13 grudnia 2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego Poland My First Choice studia II stopnia

 

Udostępnij