Programy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Programy NAWA

 

NAWA tworzy autorskie programy wspierające międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniające umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.

Staramy się, aby nasze programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z zaprzestaniem współpracy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w ramach Umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, zawartej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r., będącym skutkiem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wprowadza w ogłoszeniach Programów i innych działaniach zmianę w zakresie:

  • uprawnionych wnioskodawców,
  • innych podmiotów, w tym będących partnerami (w przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej), ośrodkami goszczącymi oraz
  • uczestników

polegającą na wykluczeniu z udziału w tych Działaniach osób fizycznych, będących obywatelami Federacji Rosyjskiej oraz instytucji i innych podmiotów mających siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Więcej informacji

 

 

Podkategorie

25
Kwi
2024

25.04.2024 - 19.06.2024
PROM – krótkookresowa wymiana akademicka

FERS RP UE NAWA poziom kolor

Program PROM – krótkookresowa wymiana akademicka  umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym, które uczestnik mobilności może wykorzystać w różnych momentach rozwoju kariery zawodowej. Ułatwia on również polskim uczelniom i jednostkom naukowym nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z instytucjami z zagranicy.

W PROM przewiduje się finansowanie krótkookresowych mobilności, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej.

Ogłoszenie

09
Maj
2024

09.05.2024 - 25.06.2024
Poland My First Choice NAWA

Ogłaszamy nabór do programu Poland My First Choice NAWA, w ramach którego młodzież z 44 rozwiniętych krajów i terytoriów może podjąć studia II stopnia w trybie stacjonarnym z comiesięcznym stypendium NAWA w polskich uczelniach.

Ogłoszenie

11
Cze
2024

11.06.2024 - 27.06.2024
Banach NAWA

Otwieramy nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów zagranicznych Banach NAWA. W tym roku wprowadziliśmy istotne zmiany w procesie aplikacji oraz przyznawania stypendiów – zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Wymogi formalne i wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznego naboru znajdują się w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

03
Kwi
2024

03.04.2024 - 28.06.2024
Wspólne projekty między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Zaproszenie do składania wniosków Niemcy 2024

07
Maj
2024

07.05.2024 - 28.06.2024
KATAMARAN NAWA

Celem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów.

Ogłoszenie