Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019 z dnia 6 marca 2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • zwiększenie liczby programów wspólnych studiów II stopnia oferowanych przez polskie uczelnie;
 • zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej;
 • doskonalenie jakości kształcenia poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek:

ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań związanych z tworzeniem programu międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, programu studiów wraz z opisaniem efektów kształcenia się i kryteriów ich weryfikacji;
 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych wspierających uczenie się studentów;
 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych do kształcenia studentów, w tym do kształcenia na odległość;
 • działania wspierające, tj.: organizacja szkoleń lub udział kadry biorącej udział w Projekcie w szkoleniach w kraju lub za granicą, upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów.

ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań  związanych z realizacją międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

 • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej/uczelni zagranicznych przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia;
 • organizacja lub udział w – związanych z realizacją studiów – prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem zagranicznym;
 • organizacja lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia;
 • organizacja lub udział studentów w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych lub międzykulturowych.

 Regulamin-Programu-aktualizacja_11.03.2019

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_Pelnomocnictwo_PL

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Wzor-listu-intencyjnego-wersja-polska

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-Wzor-umowy

Wzor-wniosku-sciezka-A

Wzor-wniosku-sciezka-B

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 6 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 16 września 2019 roku.

Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-umowy-o-przeniesienie-autorskich

Zalacznik-nr-4a-do-Umowy-Wzor-raportu-czesciowego

Zalacznik-nr-4b-do-Umowy-Wzor-raportu-koncowego

Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Ankieta-ewaluacyjna

Zalacznik-nr-6-do-Umowy-Formularz-danych-osobowych-uczestnika

Zalacznik-nr-7-do-Umowy-Wzor-oswiadczenia-uczestnika-RODO

Zalacznik-nr-8-do-Umowy-Wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych

Zalacznik-nr-9-do-Umowy-Wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych

Zalacznik-nr-10-do-Umowy-Wzor-harmonogramu-platnosci

Zalacznik-nr-11-do-Umowy-Zasady-i-sposob-przetwarzania-danych-osobowych

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

20 000 000,00 zł

Udostępnij

Menu