Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek

Komunikat-ws-zakonczenia-naboru-wnioskow-KATAMARAN

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019 z dnia 6 marca 2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • zwiększenie liczby programów wspólnych studiów II stopnia oferowanych przez polskie uczelnie;
 • zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej;
 • doskonalenie jakości kształcenia poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek:

ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań związanych z tworzeniem programu międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, programu studiów wraz z opisaniem efektów kształcenia się i kryteriów ich weryfikacji;
 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych wspierających uczenie się studentów;
 • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych do kształcenia studentów, w tym do kształcenia na odległość;
 • działania wspierające, tj.: organizacja szkoleń lub udział kadry biorącej udział w Projekcie w szkoleniach w kraju lub za granicą, upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów.

ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań  związanych z realizacją międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

 • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej/uczelni zagranicznych przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia;
 • organizacja lub udział w – związanych z realizacją studiów – prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem zagranicznym;
 • organizacja lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia;
 • organizacja lub udział studentów w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych lub międzykulturowych.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/loginw okresie od 6 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 16 września 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

20 000 000,00 zł

 

Udostępnij