Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW DO PROGRAMU KATAMARAN

Ogłoszenie o naborze nr 9/2020 z dnia 13 lutego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Katamaran – Realizacja wspólnych studiów
II stopnia
.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.

Program jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 1 000 000,00 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowaniem mogą zostać objęte:

  1. działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział  w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;
  2. działania związane z realizacją międzynarodowych studiów II stopnia, w tym w szczególności:
  • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z realizacją studiów;
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub udział studentów w tych szkoleniach.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia będzie prowadzony w terminie od 13 lutego 2020 roku do 29 maja 2020 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: https://programs.nawa.gov.pl/login 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 14 września 2020 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

20 000 000,00 zł

 

Udostępnij