Dokumenty dla beneficjentów - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

logo PO WER wersja polska

 

I. Podręcznik beneficjenta KATAMARAN wraz z załącznikami:

Podręcznik beneficjenta

Zalacznik_1_do_Umowy_Umowa_przeniesienia_majatkowych_praw.docx

Załącznik nr 4 do Umowy – Ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 do Podręcznika beneficjenta - Wzór opisu dokumentu księgowego

Załącznik nr 6 do Podręcznika beneficjenta - Wzór karty czasu pracy

Załącznik nr 7 do Podręcznika beneficjenta - Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy

Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta: Wzór ewidencji godzin pracy w ramach umowy zlecenia

Załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta – Karta zmian

 

II. Dokumenty dla personelu projektu:

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do Umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowy

 

III. Dokumenty dla uczestników projektu:


Załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta - Wzór Deklaracji przystąpienia do Projektu

Appendix No 1 to the Beneficiary Manual – Template of the Declaration of Joining the Project

Załącznik nr 2 do Podręcznika Beneficjenta – Oświadczenie uczestnika projektu

Appendix No 2 to the Beneficiary Manual – The declaration of project participant

Załącznik nr 3 do Podręcznika Beneficjenta – Dodatkowa zgoda uczestnika

Appendix No 3 to the Beneficiary Manual – Additional consent of the participant

Załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta – Certyfikat uczestnictwa

Appendix No 4 to the Beneficiary Manual – Model of the certificate

Załącznik nr 10 do Podręcznika beneficjenta – Formularz zgłoszeniowy uczestnika do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu

Appendix No 10 to the Beneficiary Manual – Project Participant application form to introduce to the ICT system of the Agency in the monitoring scope of projects participants

Załącznik nr 11 do Podręcznika beneficjenta - Wzór oświadczenia uczestnika

Appendix No 11 to the Beneficiary Manual - Template of the declaration of Project Participant

 

IV. Logotypy:


Logotyp PO WER – wersja polska


Logotyp PO WER – wersja angielska

Udostępnij