Działania Marii Skłodowskiej-Curie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie program umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Programy wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

MSCA jest częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa

ADRESACI

W programach MSCA mogą wziąć udział indywidualni naukowcy, bądź instytucje pochodzące z Unii Europejskiej lub spoza UE:

  • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
  • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
  • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki itp.
  • organizacje międzynarodowe.

Instytucja może mieć status beneficjenta, co wiąże się z podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE, lub organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez  beneficjenta.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów tego programu.

Szerszy opis definicji używanych w programach znajduje się w Programie Pracy: 

OGÓLNE CECHY PROGRAMU

  • obszary i tematy badawczeproponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
  • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności, czyli nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie. W projektach są zatrudniani na czasowe umowy o pracę.
  • nacisk kładziony jest na aktywny udział przedsiębiorstw i biznesu oraz innych organizacji sektora nieakademickiego, umożliwiający naukowcom poznanie tego sektora oraz na rozwijanie kompetencji i wiedzy umożliwiającej pracę w instytucjach nieakademickich;
  • budżety projektów MSCAtworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców plus dodatki, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
  • wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & Tender opportunities po otwarciu danego konkursu.
  • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Harmonogram naborów w programach MSCA:

 

Nabory nachodzące:

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022

Czas trwania naboru: od 12.05.2022 do 14.09.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

 

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS 2022

Czas trwania naboru: od 12.05.2022 do 15.11.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

 

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES 2022

Czas trwania naboru: od 06.10.2022 do 08.03.2023 (17.00 czasu brukselskiego)

 

Marie Skłodowska – Curie COFUND 2022

Czas trwania naboru: od 11.10.2022 do 9.02.2023 (17.00 czasu brukselskiego)

 

Maria Skłodowska – Curie and CITIZENS

W 2022 nabór nie nie jest przewidziany.

 

Nabory zamknięte:

Marie Skłodowska-Curie  COFUND 2021

Nabór zakończył się dnia 10.02.2022

Termin ogłoszenia wyników: lipiec 2022 (dokładna data zostanie potwierdzona)

 

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES 2021

Nabór zakończył się dnia 09.03.2022

Termin ogłoszenia wyników: sierpień 2022

 

Więcej informacji o akcjach znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w we wspominanym wcześniej Programie Pracy 2021-2022.

Przydatne Informacje dla początkujących wnioskodawców znajdują się również na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Raport Komisji Europejskiej – MSCA w liczbach 

Kontakt:

Biuro Programów dla Naukowców

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 390 35 50

 

MSCA oferuje 5 programów dedykowanych dla instytucji bądź indywidualnych naukowców:

Udostępnij