Działania Marii Skłodowskiej-Curie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Działania "Maria Skłodowska-Curie" (Horyzont Europa) wspiera naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone zarówno w Europie, jak i krajach pozaeuropejskich. Program umożliwia instytucjom biorącym udział w projektach MSCA rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Projekty MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć badań podstawowych jak i wdrożeniowych. Podstawowym wymogiem jest rozwój kariery naukowej poprzez międzynarodową mobilność naukowców.

MSCA jest częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa

ADRESACI

W działaniach MSCA, w zależności od typu projektu, mogą wziąć udział indywidualni naukowcy dowolnej narodowości we współpracy z instytucjami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej lub poza UE takimi jak:

 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki itp.
 • organizacje międzynarodowe.

Instytucja może mieć status:

 • beneficjenta, co wiąże się z podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską (KE), zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE, 

  lub 

 • organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez beneficjenta.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów dla nich dedykowanych.

Szerszy opis definicji używanych w programach znajduje się w Programie Pracy 

OGÓLNIE O PROGRAMIE

 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez co najmniej 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności, czyli nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie. W projektach są zatrudniani na umowy o pracę;
 • nacisk kładzie się na aktywny udział przedsiębiorstw i biznesu oraz innych organizacji sektora nieakademickiego, umożliwiający naukowcom poznanie tego sektora oraz na rozwijanie kompetencji i wiedzy umożliwiających pracę także w instytucjach nieakademickich;
 • budżety projektów MSCA tworzone są na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jaką przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców wraz z przysługującymi dodatkami, (2) koszty realizacji badań, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i kursach, koszty publikacji wyników badań (3) koszty zarządzania i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne poprzez portal Funding & Tender opportunities;
 • przy ocenie i realizacji projektów nie bez znaczenia są oferowane warunki pracy, przejrzystość procesu rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, jak również proponowana rola opiekuna naukowego, a także kwestie związane z Otwartą Nauką (rozdział 16 dokumentu), Europejskim Zielonym Ładem (MSCA Green Charter) oraz proponowanymi synergiami z innymi programami;
 • Naukowcy wspierani w ramach projektów MSCA powinni działać zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej.

Więcej informacji o programie MSCA znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w bieżącym Programie Pracy 2023-2024.

Przydatne informacje dla wnioskodawców znajdują się również na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 

Kontakt:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Biuro programów dla naukowców

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 390 35 50 

 

Harmonogram konkursów w programach MSCA:

Nachodzące / otwarte konkursy:

Identyfikator konkursu

Typ projektu

Data otwarcia konkursu

Data zamknięcia konkursu

       

HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01-01

MSCA COFUND 2024

23.04.2024

26.09.2024

HORIZON-MSCA-2024-PF-01

MSCA Postdoctoral Fellowships 2024

23.04.2024

11.09.2024

HORIZON-MSCA-2024-DN-01

MSCA Doctoral Networks 2024

29.05.2024

27.11.2024

HORIZON-MSCA-2024-RR-01

MSCA Researchers at Risk 2024

12.09.2024

14.01.2025

HORIZON-MSCA-2024-SE-01

MSCA Staff Exchanges 2024

19.09.2024

05.02.2025

HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01-01

European Researchers' Night and Researchers at Schools

    2025

    2025

 

MSCA oferuje 5 programów dedykowanych dla instytucji bądź indywidualnych naukowców:

Udostępnij