Letnie kursy NAWA 2021 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Letnie kursy NAWA 2021

Informujemy, iż w roku 2021 program „Letnie kursy języka i kultury polskiej” zmienił nazwę na „Letnie kursy NAWA” i został przekształcony w program instytucjonalny, co dla potencjalnych uczestników kursu oznacza nową formułę postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nowymi założeniami, rekrutację uczestników będą prowadziły jednostki akredytowane przez NAWA i były to w roku 2021:

Wskazane wyżej kursy były prowadzone w formule zdalnej.

Kandydaci do Programu musieli spełniać następujące wymagania:

 • posiadać status studenta lub lektora zagranicznej uczelni,
 • nie mieszkać w Polsce,
 • język polski nie jest dla nich językiem pierwszym,
 • nie studiowali w Polsce w roku akademickim 2020/2021.

Celem kursów było wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Program kursów obejmował intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.

Udział w kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach był dla uczestników kursu bezpłatny.

Do obowiązków uczestników kursu należało:

 1. uzyskanie nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach obowiązkowych w ramach kursu,
 2. udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
 3. udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 4. współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu.
 5. posiadanie odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego dobrej jakości połączenie (w tym wideo) oraz dostęp do cichego pomieszczenia – tak, by wszyscy uczestnicy zajęć mieli odpowiednie warunki do nauki,

Wytyczne Agencji dotyczące rekrutacji dla uczelni organizujących kursy letnie dla studentów były następujące:

 • przyjęcie na kurs studentów, dla których uczestnictwo w nim okaże się najbardziej użyteczne z punktu widzenia celów kursów (czyli np. osób, które wiążą swoją karierę akademicką lub zawodową z Polską – np. studentów studiów polonistycznych i polonoznawczych lub przyszłych lektorów języka polskiego),
 • przyjęcie na kurs osób, których osiągnięcia, np. akademickie lub pozycja w środowisku, lub możliwości wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się (np. preferowanie osób, które publikują swoje teksty),
 • znaczący odsetek studentów z krajów wskazanych na załączonej liście krajów preferowanych (z programu Poland My First Choice),
 • znaczący odsetek osób, które nie korzystały jeszcze z tej formy wsparcia Państwa Polskiego,
 • różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których studiują,
 • stworzenie co najmniej jednej grupy, w której nauka języka będzie się zaczynała od podstaw (poziom A1).

Przy czym uczelnia akredytowana miała prawo uwzględnić w rekrutacji elementy dodatkowe.

Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony był dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Jego głównym celem było wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez zajęcia językowe, ćwiczenia warsztatowe, hospitacje oraz wykłady dotyczące języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu była także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.

W przypadku lektorów-cudzoziemców wytyczne Agencji dotyczące rekrutacji były następujące:

 1. przyjęcie na kurs lektorów najbardziej aktywnych, prowadzących wiele godzin zajęć dla wielu różnych grup studentów;
 2. przyjęcie na kurs lektorów, których osiągnięcia, np. akademickie lub pozycja w środowisku, lub możliwości wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się (np. osoby, które publikują swoje teksty);
 3. przyjęcie na kurs lektorów, dla których uczestnictwo w kursie okaże się najbardziej użyteczne z punktu widzenia celów kursu (np. takich, którzy mają realną możliwość powiększenia liczby prowadzonych zajęć i chcą taką możliwość wykorzystać);
 4. różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których prowadzą kursy języka polskiego.

Lista krajów wskazanych jako preferowane kraje zamieszkania uczestników letnich kursów NAWA znajduje się tutaj

Udostępnij