Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o odwołaniu programu nr 1/2020 z dnia 1.04.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja”) odwołuje Program Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020 (dalej „Program”), ogłoszony w dniu 23 grudnia 2019 r. ogłoszeniem o naborze nr 27/2019, dostępnym na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem https://nawa.gov.pl/trwajace-2/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej.

Uzasadnienie

Dyrektor Agencji postanowił odwołać Program w związku z pandemią COVID-19 w Polsce i na świecie.

W wyniku ww. pandemii, decyzjami władzy publicznej, zostało ograniczone funkcjonowanie różnych instytucji (w tym szkół wyższych) oraz wprowadzono zakaz spotykania się w większym gronie osób. Ponadto, zgodnie z decyzją władz publicznych, do Polski nie mogą przyjechać obcokrajowcy niezwiązani z naszym krajem zawodowo lub rodzinnie, w tym uczestnicy kursu.

Pojawienie się COVID-19 w Polsce istotnie zmieniło sposób funkcjonowania całego kraju, w tym wprowadzono szereg bezprecedensowych rozwiązań i ograniczeń, mających wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa.

W interesie publicznym jest powstrzymanie pandemii, a przyjęte przez władze publiczne rozwiązania faktycznie uniemożliwią przygotowanie i realizację Programu.

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 27/2019 z dnia 23.12.2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej.

Program kierowany jest do studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, którzy dopiero planują rozpocząć naukę. Ma on służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce.

Program kierowany jest również do lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich, którzy dzięki uczestnictwu w kursie mogą podnieść swoje kompetencje językowe i metodyczne oraz poznać lektorów z innych krajów.

Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych studentów z całego świata, zainteresowanych językiem i kulturą polską.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu w  różnych miastach Polski organizowane są intensywne wakacyjne kursy języka i kultury polskiej.

Program kursów obejmuje:

  • naukę języka polskiego jako obcego na poziomach A1-C2;
  • warsztaty metodyczne (dla lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego);
  • wykłady dotyczące historii i kultury polskiej;
  • program kulturowy (wycieczki, zwiedzanie, warsztaty, projekcje filmów);
  • spotkania integracyjne oraz spotkania z Polakami.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020

Lista krajów - List of the countries - Załącznik do regulaminu Letnich kursów języka i kultury polskiej 2020

Termin składania wniosków: 2.01-18.02.2020

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 2 stycznia do 18 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 1 maja 2020 roku.

Wzór umowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

2 660 000,00 zł.

Udostępnij