Regulamin - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019

W związku z zaistniałą omyłką w Regulaminie programu Letnie kursy języka i kultury polskiej, który opublikowano 11 lutego br., dokonano korekty w ww. dokumencie. Zgodnie z zapisami punktu 3.2 „ocena merytoryczna dokonywana jest zgodnie z kryteriami i punktacją wskazaną w p. 3.2.1 i 3.2.2” (a nie w p. 3.4). W miejscu błędnie podanej minimalnej liczby punktów do uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej wpisano wartość poprawną, a w „Kryteriach oceny merytorycznej odnoszących się do lektorów języka polskiego pracujących w zagranicznych ośrodkach akademickich” podano wartości sumujące się do 100 pkt (a nie do 10 pkt).

Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na trwający nabór wniosków.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019  aktualizacja 15.03.2019 r.

W związku z zaistniałą omyłką w Regulaminie programu Letnie kursy języka i kultury polskiej, który opublikowano 11 lutego br., dokonano korekty w ww. dokumencie. W p. 3.2.2 suma możliwych do uzyskania punktów została poprawiona na 110. Zmiana jest korektą oczywistej omyłki i nie wpływa na przebieg oceny merytorycznej.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019 aktualizacja 22.05.2019 r.

Udostępnij