Materiały informacyjno-promocyjne - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Miło nam przedstawić Państwu publikację powstałą w ramach programu Promocja języka polskiego. Publikacja prezentuje kilka różnorodnych działań zrealizowanych w ramach programu. Zapraszamy do lektury!

Jedną z inicjatyw, która pozwala nam wspierać instytucje akademickie i naukowe promujące i popularyzujące naukę języka polskiego i polskiej kultury wśród cudzoziemców za granicą, jest program Promocja języka polskiego. Dzięki projektom realizowanym przez polskie uczelnie i instytucje, najczęściej w międzynarodowym partnerstwie, wzrasta jakość kształcenia i ranga języka polskiego jako obcego, a także rozpoznawalność Polski poza granicami kraju.

dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nadbałtyckie legendy w formie gry komputerowej, spuścizna Jagiellonów w Finlandii, światowa encyklopedia polonistów, korespondencja między Herbertem a Dedeciusem – to tylko kilka tematów projektów, które prezentujemy w niniejszej publikacji jako przykłady najlepszych praktyk w programie Promocja języka polskiego. Jesteśmy w NAWA wprost zachwyceni tym, w jak niestandardowy, świeży i odkrywczy sposób można promować język polski, a także naszą historię i kulturę.

Mariusz Czech - Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA

 

Publikacja  PJP

 

Logo_Promocja-jezyka-polskiego 

Projekty zrealizowane w ramach Programu Promocja języka polskiego

Numer projektu

Beneficjent

Tytuł projektu

Link

PJP/PJP/2019/1/00004

Uniwersytet Śląski w Katowicach

100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien. Nauczanie języka polskiego jako obcego i historii Polski

www.100faktowzhistorii.pl

https://100faktowzhistorii.pl/strony/na-papierze/

PJP/PJP/2019/1/00005

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/swego-nie-znacie-sprawdzian-z-polskiego-dla-cudzoziemcow/

PJP/PJP/2019/1/00019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii

https://kan-tor2020.umk.pl/pages/main_page/

https://www.youtube.com/channel/UCLv9C9TklX2r3veDv9Vs2UQ 

PJP/PJP/2019/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z językiem i kulturą polską za pan brat - budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji, wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/z-jezykiem-i-kultura-polska-za-pan-brat/

PJP/PJP/2019/1/00025

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

https://dziedzictwojagiellonow.wordpress.com/

https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi

https://www.youtube.com/channel/UC0ZYz-YePJJCuAbriFE5jzw 

PJP/PJP/2019/1/00026

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura

https://panschelm.edu.pl/projekty_unijne/odkrywanie-polski-jezyk-historia-kultura/

PJP/PJP/2019/1/00031

Politechnika Białostocka

Poloneza czas zacząć...

https://pb.edu.pl/sjo/polish-lab/projekty/poloneza-czas-zaczac/

https://pb.edu.pl/2020/11/29/45981/

PJP/PJP/2020/1/00002

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI

https://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,20883.htm

https://www.facebook.com/J%C4%99zyk-polski-ponad-granicami-UMCS-i-Uniju%C3%AD-106153908161259/

https://www.youtube.com/watch?v=Ti5F6CZNm8A

PJP/PJP/2020/1/00005

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADAM.PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej

https://wfpik.amu.edu.pl/nauka/projekty-i-granty/adam-pl

PJP/PJP/2020/1/00006

Uniwersytet w Białymstoku

Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

http://pollando.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/E-book-J.-Ku%C4%87-Legendy-Starego-Kontynentu.pdf 

Legendy

PJP/PJP/2020/1/00007

Uniwersytet Warszawski

Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego

http://pjp.uw.edu.pl/

http://pjp.uw.edu.pl/o-programie-promocji-jezyka-polskiego/

PJP/PJP/2020/1/00008

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczymy polskiego na Ukrainie

http://olga95-up.home.amu.edu.pl/

Gra „Poznaj polski w Poznaniu!”. Zagrasz? – Uczymy polskiego na Ukrainie! (amu.edu.pl)

PJP/PJP/2020/1/00009

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z kinem polskim w świat

https://polskapolkafilmowa.pl/projekty/

PJP/PJP/2020/1/00010

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

https://www.facebook.com/literaturapolskabezgranic?ref=page_internal

https://www.facebook.com/watch/?v=714984315846024&ref=sharing

PJP/PJP/2020/1/00011

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Światowa Encyklopedia Polonistów

https://swiatowaencyklopediapolonistow.pl/

PJP/PJP/2020/1/00015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesna kultura polska we frazeologii

https://www.wydawnictworys.com/media/products/1dd91cf45af225ded23cc589936fe7f0/attachments/pl_PL/slownik-frazeologiczny-z-cwiczeniami-dla-uczacych-sie-jezyka-polskiego-jako-obcego-online-format-pdf.pdf

http://coolfraz.amu.edu.pl/#/

Slownik

PJP/PJP/2020/1/00022

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozwiń skrzydła jak orzeł! Działania mające na celu promocję języka polskiego i popularyzację polskiej kultury w Uzbekistanie

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/rozwin-skrzydla-jak-orzel/

https://www.youtube.com/channel/UCUzmVLniQMdksad75QVvbcw

PJP/PJP/2020/1/00030

Uniwersytet Warszawski

Dookoła języka i literatury - 9 wykładów dla polonistów z Ukrainy

https://www.youtube.com/watch?v=YMi7CMFHVbc

https://youtu.be/YWxN1fuxlDA 

Wykłady online: 

https://www.youtube.com/watch?v=YMi7CMFHVbc&list=PLZqj9WiZAFFcJjcMXfMgWUINM2dbQzF_x

Poradnik językowy 1/2022 (zeszyt specjalny-polsko-ukraiński):

Poradnik 1

Informacje o projekcie:

http://bitly.pl/R38If (Radio CKPIDE)

http://bitly.pl/9KX1J (Kuerier Galicyjski)

BJP/PJP/2021/1/00002 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

„Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa...”. Polska na 5

http://www.polskana5.whum.ujd.edu.pl/

BJP/PJP/2021/1/00003

Uniwersytet Warszawski

Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/projekty-uczestnikow/

BJP/PJP/2021/1/00006

Uniwersytet Gdański

Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska

http://www.riep.org/images/books/polishfor-sklad10.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00007

Uniwersytet Gdański Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry

https://tnt.ug.edu.pl/ 

BJP/PJP/2021/1/00011

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią

https://polskie4poryroku.umk.pl/pages/main_page/

https://polskie4poryroku.umk.pl/pliki/ewaluacja%20projektu%20Polskie4PoryRoku-31-12-2022.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/2022%20-%20Chojnowski,%20Kudyba%20-%20Listy%20Herbetr-Dedecius%20CA%C5%81O%C5%9A%C4%86%20z%20OK%C5%81ADK%C4%84.pdf 

zbigniew herbert karl dedecius kochany karolu mecenasie i ciemiezco listy 19591994

BJP/PJP/2021/1/00014

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,sukces-w-programie-promocja-jezyka-polskiego-w-konkursie-nawa,107050.chtm

https://www.umcs.pl/pl/seminarium-i-warsztaty-etno-lingwistyczne-nawa-,24162.htm 

BJP/PJP/2021/1/00016

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie  

https://ojp.uph.edu.pl/projekty/201-warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie-edycja-2022

https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie

https://wilno.tvp.pl/61905111/w-dkp-w-wilnie-odbywaja-sie-warsztaty-jezykowe

BJP/PJP/2021/1/00018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach https://amu.edu.pl/en/news-and-events/news/polish-language-course-in-thessaloniki 

BJP/PJP/2021/1/00020

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/map/ 

BJP/PJP/2021/1/00023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studiuj w Poznaniu! Pakiet materiałów przygotowujących studentów z Chin do podjęcia nauki w Polsce

https://jpjo.amu.edu.pl/

https://jpjo.amu.edu.pl/gra/ 

BJP/PJP/2021/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polska na językach

Śląskie Ścieżki Filmowe do pobrania: http://polskapolkafilmowa.pl/wp-content/uploads/2022/11/e-Slaskie-sciezki-_-ukr-4.pdf

Adres strony: http://polskapolkafilmowa.pl/publikacje/

Katarzyna Bonda "Tylko martwi nie kłamiąhttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-14-katarzyna-bonda-tylko-martwi-nie-klamia-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanych-poziom-b1-b2/ 

Sławomir Mrożek "Na pełnym morzu. List w butelcehttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-15-slawomir-mrozek-na-pelnym-morzu-list-w-butelce-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanychpoziom-b1-b2/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacje/podreczniki/

https://polskapolkafilmowa.pl/wp-content/uploads/2023/05/znani-i-nienznai-ksiazka-mniejszy.pdf

Polacy

BJP/PJP/2021/1/00026

Uniwersytet Warszawski

9 wykładów dla polonistów : Język - Glottodydaktyka - Translatoryka

https://ckpide.eu/pl/component/search/?searchword=wyk%C5%82ad&searchphrase=all&Itemid=101 

Wykłady online:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZqj9WiZAFFdhb7cXj8t_Kg0saRR2VhkK

Poradnik językowy 10/2022 (zeszyt specjalny polsko-ukraiński):

Poradnik 2

BJP/PJP/2021/1/00029 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Śladami legend Lubelszczyzn

https://panschelm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Sladami-Legend-Lubelszczyzny.pdf

Lubelszczyzna

BJP/PJP/2022/1/00007

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

""Ryby, żaby i raki"" czy ""Rupaki""? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

https://ibl.waw.pl/ryby-zaby-raki-czy-rupaki.pdf

RYBY

🐠Audycja o projekcie:

https://on.soundcloud.com/8dEZTK7zeXCPSo8b6

🐠Finał konkursu:

https://youtu.be/BmCKKVLx7gU

🐠Szkolenie:

https://youtu.be/y7x0NVizL_I

Prace słuchaczy i link do materiałów:

https://sbusilo.wixsite.com/ryby

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KKPCQ2UzcVygMGmBpmugic36hnqPYkPboSWKcc56HUbGAmsjvDTq8CpT4ycawy64l&id=100069369972054

http://bitly.pl/b28AK (Radio CKPIDE)

http://bitly.pl/I0fu6 

BJP/PJP/2022/1/00008

Instytut Badań Literackich PAN

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Publikacje do pobrania:

Podręcznik JTK

Podrecznik

Przewodnik metodyczny JTK

Przewodnik IBL

Publikacje do pobrania na stronie projektu IBL PAN

https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/zespol-literatura-a-glottodydaktyka/projekty/jezyk-tozsamosc-kultura

Publikacje do pobrania na stronie projektu PUNO Londyn

https://puno.ac.uk/struktura-puno/zaklad-nauczania-jezyka-i-kultury-polskiej-projekty/

Strona projektu na FB

https://www.facebook.com/jeztozkul/

Nagranie z Sympozjum „Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najlepsze rozwiązania edukacyjne w nauczaniu języka”, które odbyło się na PUNO w ramach projektu polskiego obcego/drugiego/odziedziczonego".

https://www.facebook.com/jeztozkul/videos/998541071149563

BJP/PJP/2022/1/00010 Uniwersytet Warszawski Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym

https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/NAWA/

infografika

BJP/PJP/2022/1/00012 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kompetencja językowa - Innowacja zadaniowa

Ortografia

rzeczownik

LICZEBnik

 

 

BJP/PJP/2022/1/00012 Uniwersytet Śląski w Katowicach 100 ekofaktów, o których każdy uczący się polskiego mówić powinien

chlopi

 http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/artykuly/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/ekowideolekcje/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/gry-i-zabawy/

BJP/PJP/2022/1/00017 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gramatyka z kulturą – webinaria i zadania

Gramatyka umcs

Linki do podręcznika „Gramatyka z kulturą. Przez osoby” (do wyboru): https://www.academia.edu/104358011/Gramatyka_z_kultura_Przez_osobyhttps://www.researchgate.net/publication/372196003_Gramatyka_z_kultura_Przez_osoby

BJP/PJP/2022/1/00020 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Słowo performatywne w krainie Brunona Schulza AHE ksiazka
BJP/PJP/2022/1/00021 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach http://pjp.forumcultura.pl/ 
BJP/PJP/2022/1/00028 Uniwersytet Wrocławski "Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą" TESTUJ
BJP/PJP/2022/1/00034 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy

UAM 34

https://pjp.amu.edu.pl/2023/12/04/kurs-na-platformie-navoica/

BJP/PJP/2023/1/00014 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Młoda polszczyzna na styku kultur - promocja, wiedza, edukacja https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/13-katedr-polonistyki-we-wloszech-relacje-wzmacnia-narodowa-agencja-wymiany-akademickiej/
       

Udostępnij