Już działa „UniWeliS Explorer” – aplikacja z dobrymi praktykami w obsłudze mobilnych naukowców - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ERASMUSUNIEWLIS PL v.1.1 1

Zwiększona mobilność kadry akademickiej wymusza rozwój usług, które wspierają naukowców i ich rodziny w zmianie miejsca pracy i zamieszkania. Część rozwiązań może być przeniesiona z praktyk stosowanych dla zagranicznych studentów, dla których uczelnie wypracowały już szeroką gamę wsparcia i udogodnień. Naukowcy często potrzebują jednak innego rodzaju pomocy, a podróżując z rodzinami muszą zapewnić dobrostan także swoich najbliższych.

W ramach koordynowanego przez Slovak Academic Information Agency Projektu UniWeliS tworzymy rozwiązania, które pomagają uczelniom i instytucjom nauki tworzyć i udoskonalać system wsparcia mobilnych naukowców. Do rąk pracowników zajmujących się tworzeniem takich usług oddajemy aplikację, która zbiera i szczegółowo opisuje dobre praktyki ułatwiające przyjazd naukowców, ich pobyt w jednostkach goszczących i utrzymanie kontaktu z nimi po ich wyjeździe. Narzędzie UniWeliS Explorer to zbiór 70 praktyk w 14 kategoriach. Każda z nich zawiera nie tylko szczegółowy opis obrazujący, jak utworzyć danego rodzaju usługę i jakie elementy powinna ona zawierać, ale także określa skalę potrzebnego zaangażowania czasowego i finansowego. Do każdej dobrej praktyki zostały też przypisane przykłady z rożnych europejskich uczelni, gdzie dany proces już został wdrożony. Aplikację można wykorzystać, jako zbiór dobrych pomysłów, które sprawdziły się u innych, ale też potraktować, jako narzędzie do udoskonalenie usług, które już działają w danym ośrodku.

- Praktycy zajmujący się umiędzynarodowieniem na poziomie akademickim najczęściej mają w głowie dużo pomysłów, jakie rozwiązania mogłyby pomóc w mobilności i integracji doktorantów i pracowników. Aplikacja, którą stworzyliśmy w ramach projektu UniWeliS porządkuje te pomysły, ale przede wszystkim bardzo szczegółowo opisuje, jakie elementy procesu muszą zaistnieć, żeby wartość danej praktyki była największa. Przykładowo, samo stwierdzenie, że dobrze jest, gdy organizujemy wydarzenia, które pomagają się zintegrować nowo przybyłym doktorantom, czy naukowcom na uczelni jest dość oczywiste. Ale takie wydarzenie może zawierać więcej lub mniej elementów. Możemy w nim uwzględnić nie tylko wymiar towarzyski, ale też naukowy, zaoferować jednocześnie wsparcie administracyjne. To jak wiele korzyści uzyskamy dzięki danej usłudze zależy od szczegółów, które będą ją tworzyć. To właśnie te szczegółowe opisy są wielką wartością aplikacji - mówi dr Zofia Sawicka zastępca dyrektora NAWA.

Kolejnym etapem projektu UniWeliS będzie opracowanie uniwersalnych szkoleń w zakresie przyjmowania naukowców z zagranicy. Pomogą one pokonać duży problem na uczelniach, jakim jest wdrażanie nowych osób w kluczowe kwestie związane z umiędzynarodowieniem kadry akademickiej. Szkolenia pilotażowe odbyły się już w Sofii na początku października,  a na wiosnę 2023 będą zorganizowane w Polsce i innych krajach projektu. Na bazie przeprowadzonego treningu powstanie podręcznik szkoleniowy. NAWA koordynuje ten etap prac w projekcie.

 

Uniwelis spotkanie 2022

 

Udostępnij