Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Otwieramy nabory wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA.

Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) to dwa programy, w których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Bekker Ulam start programu v3 WWW

Wspieramy umiędzynarodowienie nauki i uczelni 

- Ogłaszane programy wspierają międzynarodową mobilność polskich naukowców i wzmacniają umiędzynarodowienie naszego szkolnictwa wyższego i nauki. Program Bekker NAWA stwarza bowiem doktorantom i naukowcom, kształcącym się lub pracującym w polskich jednostkach naukowych, możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na całym świecie. Z kolei Program Ulam NAWA daje naszym uczelniom i instytutom naukowym i badawczym możliwość zaproszenia do współpracy wybitnego naukowca z zagranicy – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA. – Dla rozwoju nauki, a także podnoszenia jakości kształcenia studentów i badań naukowych, ważne są wymiana myśli i dobrych praktyk, a czasami konieczne jest też spojrzenie na problem badawczy czy dydaktyczny z innej perspektywy. Stypendia NAWA dają taką możliwość, zarówno badaczom z polskich jednostek naukowych, wyjeżdżającym na zagraniczne pobyty naukowe, jak i naukowcom, którzy przyjadą do naszego kraju i będą się dzielić swoimi doświadczeniami współpracując z polskimi uczelniami lub instytutami – podkreśla dr Grażyna Żebrowska.

 

Bekker NAWA

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.

 

Ulam NAWA

Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

 

Ogłoszenie naboru wniosków w programie Bekker NAWA oraz pozostałe dokumenty. 

Ogłoszenie naboru w programie Ulam NAWA oraz pozostałe dokumenty.

 

Udostępnij