Rozszerzenie listy ośrodków wnioskujących w programie Polskie Powroty - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków.  

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego).

Współczesna nauka opiera się na globalnej wymianie myśli – powracający naukowcy przywiozą ze sobą kontakty z zagranicznymi partnerami, a także włączą w sieć dotychczasowych współpracowników badaczy z nowego otoczenia. Zwiększy to rozpoznawalność naukowców pracujących w Polsce, a także pomoże w rozwoju i umiędzynarodowieniu ośrodków polskich. Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej, a  świeże spojrzenie i zaczerpnięcie wzorców dobrych praktyk z zagranicznych ośrodków wzmocni potencjał uczelni w Polsce. 

Do kogo skierowany jest program?

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN), 
  • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.

NAWA poszerza więc listę wnioskodawców o te jednostki, które nie sa uczelniami ani instytutami badawczymi lub naukowymi, a posiadaja kategorie naukową. Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu.

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Jaki jest harmonogram naboru?

Przypominamy, że nabór do programu trwa do 31 maja.

graf

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij