Program im. prof. Walczaka ogłoszony - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

21 marca podczas konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dr Piotra Dardzińskiego sekretarza stanu MNiSW oraz dyrektora NAWA Łukasza Wojdygi został ogłoszony program im. prof. Franciszka Walczaka.

Profesor Franciszek Walczak, nazywany często ojcem chrzestnym polskiej elektrofizjologii, został patronem nowego Programu NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwi im wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inicjatywa ta to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansa na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu, ale także w efekcie wkład w poprawę opieki medycznej w Polsce. 

Stypendyści Programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, co przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce. Wyjazd na staże jest możliwy dzięki porozumieniu, które w ubiegłym roku, w Waszyngtonie, podpisał minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski, z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego profesor Piotr Wilczek - Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz sekretarz departamentu zdrowia i opieki społecznej Alex Azar.

Profesor Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji w Polsce i za granicą oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).

Do kogo skierowany jest Program?

Do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych
  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
  • posługują się biegle językiem angielskim

Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z Ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy.

Jaki jest harmonogram naboru?

 

walczak harmonogram

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do Programu.

Relacja fotograficzna z dzisiejszej konferencji prasowej w sprawie ogłoszenia Programu im. prof. Walczaka.

 

8Q8A3659

8Q8A3679

8Q8A3710

Udostępnij