Rekrutacja do Programu im. Kirklanda otwarta - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian, administrator Programu, ogłosili kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Stypendium obejmuje 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych. Do składania wniosków zaproszeni są kandydaci pracujący jako urzędnicy państwowi i samorządowi, prawnicy, przedsiębiorcy, a także kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej, nauczyciele akademiccy i dziennikarze zdecydowani po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W sumie w latach 2000-2018 Program ukończyło 787 stypendystów z jedenastu krajów. Od roku akademickiego 2019/2020 Program rozszerzył swoje działania o dwa kolejne kraje: Tadżykistan i Uzbekistan.

Nabór wniosków trwa do 1 marca. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie Programu

Ogłoszenia w następujących wersjach językowych: angielskaazerskabiałoruskagruzińskaormiańskarosyjska oraz ukraińska.

 

Promo graphic

 

 

Udostępnij