Edycja 2022 – aktualizacja - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE nr 19 / 2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
zmieniające ogłoszenie o naborze
wniosków o udział w programie nr 35 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej informuje o wydłużeniu naboru wniosków o udział w programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – w programie Zawacka NAWA.

W Ogłoszeniu o naborze nr 35/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

  • pkt 2.4.1. „Zasady składania wniosków do NAWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„Sposób złożenia wniosku

W celu złożenia wniosku, wnioskodawca zakłada indywidualne konto w Systemie teleinformatycznym Agencji. https://programs.nawa.gov.pl/login

Wniosek (wzór formularza wniosku - Załącznik 2) składany jest przez kandydata nominowanego przez zagraniczną instytucję partnerską wyłącznie w formie elektronicznej.

Kandydaci rejestrują się i składają wniosek w Systemie do 30 czerwca, do godziny 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki powinny być składane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe należy przetłumaczyć na jeden z powyższych języków. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w obecnym naborze Programu.”

  • pkt. 2.7 „Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Założenia ogólne

Zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, ocena merytoryczna wniosków leży po stronie wysyłającej.

Ocena formalna

NAWA przeprowadza ocenę formalną wniosków zamieszczonych w Systemie teleinformatycznym Agencji, np. informacje zamieszczone we wniosku, dołączone załączniki, uprawnienia do aplikowanej formy pobytu. Odbywa się ona na zasadach określonych w Regulaminach Agencji  (Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych  - rozdz. IV ust. 5.1 oraz Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących kształcenie -  rozdz. III ust 5) -Załącznik 4 i 5 do Ogłoszenia.

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny.

 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną otrzymują decyzje (stypendium NAWA) lub zaświadczenie (stypendium Partnera). Kandydaci sami zgłaszają się na uczelnie i zamieszczają w systemie NAWA zaświadczenia o przyjęciu z ośrodka goszczącego w Polsce.”

  • Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 

pdfTreść ogłoszenia

 

Udostępnij