Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2018 z dnia 20.12.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020.

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w polskim ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę wysyłającą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju wysyłającego.

Regulamin Programu

The Regulations of Exchange Programme

Termin składania wniosków

Nabór wniosków za pośrednictwem zagranicznych instytucji partnerskich odbywa się w okresie wskazanym przez te instytucje, nie później niż do dnia 30 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników naboru po stronie polskiej nastąpi do 31 sierpnia 2019 roku.

Wzór umowy

Model of the Agreement

Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w roku akademickim 2019/20 

1 500 000

Udostępnij