International Alumni - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Głównym celem programu było wspieranie uczelni w budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami, rozwijaniu sieci absolwentów oraz angażowanie absolwentów zagranicznych w działania promocyjne, mentoring lub procesy edukacyjne. Program przeznaczony był dla instytucji, a nie dla indywidualnych wnioskodawców.

Uprawnione działania obejmowały m.in.:

  • opracowanie systemu współpracy z zagranicznymi absolwentami,
  • tworzenie aplikacji, stron www lub narzędzi informatycznych przeznaczonych do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami (np. tworzenie baz danych studentów i absolwentów, tworzenie aplikacji dla absolwentów, stron internetowych),
  • prowadzenie kampanii promocyjnych, w tym działania online w mediach społecznościowych,
  • przygotowanie i produkcja materiałów informacyjnych, w tym także filmów i multimediów,
  • organizacja spotkań i konferencji dotyczących zagranicznych absolwentów,
  • włączanie absolwentów w działania promocyjne, szkoleniowe i mentoringowe (w tym np. udział absolwentów w targach edukacyjnych, spotkaniach zagranicznych z kandydatami na studia, webinariach itp.).

Nabór wniosków o udział w programie zakończono 14 grudnia 2018 r. Finansowanie uzyskały 22 projekty. Pierwsze projekty rozpoczęto w maju 2019 r. Projekty trwały, zgodnie z pierwotnymi założeniami, od 6 do 18 miesięcy. Ze względu na pandemię COVID-19 czas trwania projektów w programie przedłużono do 30 kwietnia 2021 r.

Najpopularniejsze działania w finansowanych projektach (każdy projekt mógł obejmować różne typy działań):

  • tworzenie usług i aplikacji online, stron www lub narzędzi informatycznych przeznaczonych do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami,
  • opracowanie systemu współpracy z zagranicznymi absolwentami,
  • prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i mentoringu przez zagranicznych absolwentów.

Na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji programu, począwszy od 2019 r., działania ukierunkowane na zagranicznych absolwentów i budowanie sieci absolwenckich zostały włączone do programu Promocja Zagraniczna, a następnie do programu Welcome to Poland. Aktualnie polskie  uczelnie i jednostki naukowe mogą uwzględnić działania dotyczące zagranicznych absolwentów w projektach NAWA w zakresie rozwoju potencjału w obszarze umiędzynarodowienia.

Udostępnij