Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Komunikat-ws.-zakonczenia-naboru-wnioskow

 

Ogłoszenie o naborze nr 16/2018 z 15 października 2018

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie International Alumni.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w systemowym i długofalowym budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w Polsce;
  • aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w zakresie współpracy z zagranicznymi absolwentami;
  • tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy zagranicznych absolwentów w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów;
  • wsparcie działań służących budowaniu marki polskich uczelni i jednostek naukowych
    za granicą dzięki współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowane mogą być w szczególności następujące działania: opracowanie systemu współpracy z absolwentami zagranicznymi; zintegrowane projekty i kampanie informacyjno-promocyjne, w których połączenie wielu działań prowadzi do realizacji celów projektu; tworzenie nowych lub zakup i wykorzystanie istniejących aplikacji, stron www lub narzędzi informatycznych przeznaczonych do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami; działania online – w tym w mediach społecznościowych – służące kontaktom z zagranicznymi absolwentami lub włączeniu ich w procesy edukacyjne, mentoringowe itp.; kontakty i spotkania z zagranicznymi absolwentami realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (np. szkolenia, wykłady, konferencje); działania służące budowaniu sieci kontaktów, współpracy, wymianie doświadczeń i wiedzy między zagranicznymi i polskimi absolwentami oraz aktualnymi studentami; obcojęzyczne materiały informacyjne i promocyjne – opracowane we współpracy z zagranicznymi absolwentami (newslettery, poradniki dla studentów, wydawnictwa, broszury itp.).

Regulamin Programu781.09 KB 

Zalacznik-2-do-Umowy-Wzor-wniosku-z-systemu.pdf141.71 KB

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Pełnomocnictwo25.33 KB

Załącznik nr 2 do Regulaminu - List intencyjny21.2 KB 

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 15 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru planowane jest w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.

Wzór umowy445.43 KB

Załącznik nr 1 do umowy - Wniosek (złożony w systemie teleinformatycznym NAWA)

Załącznik nr 2 do umowy - Regulamin (powyżej)

Załącznik nr 3a do umowy – Wzór raportu częściowego621.8 KB 

Załącznik nr 3b do umowy – Wzór raportu końcowego609.46 KB 

Załącznik nr 4 do umowy – Ankieta ewaluacyjna566.13 KB 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

2 000 000 zł

Udostępnij