2017 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

  1. Uchwała nr 1/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 października 2017 roku w sprawie umocowania dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka, Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do jej reprezentowania
  2. Uchwała nr 2/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zarysu strategii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2018 – 2025
  3. Uchwała nr 3/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia  Harmonogramu ogłaszania naborów do programów wraz z planowanym źródłem ich finansowania
  4. Uchwała nr 4/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  5. Uchwała nr 5/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu rocznego planu działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018

Share