Informacje dla uczelni - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ta część strony poświęcona jest kwestom związanym z działalnością polskich uczelni.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu po prawej stronie pojawią się informacje na temat zasad przyjmowania na studia, zatrudniania nauczycieli akademickich, procedury nostryfikacji zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych (w tym postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziome uchodźców), nostryfikacji zagranicznych stopni naukowych oraz otwierania przewodów doktorskich i wszczynania postępowań habilitacyjnych.

Share