Białoruś - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona białoruska przyjmie:

  -  10 studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub  studiów drugiego stopnia i doktorantów na pięciomiesięczne staże; w przypadku mniejszej liczby kandydatów okres stażu może ulec zwiększeniu, ale nie dłużej niż do 10 miesięcy

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Zobacz:  O Programie

Share