Czechy - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona czeska przyjmie:

  • Studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym limicie do 80 miesięcy rocznie (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy)
  • Studentów filologii czeskiej na pobyty studyjne w łącznym limicie do 40 miesięcy rocznie (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy)
  • Letnie kursy języka czeskiego – 12 miejsc

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem letnich kursów językowych, które finansuje strona czeska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share