Mongolia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona mongolska przyjmie w sumie do 16 osób:

  • studentów polskich szkół wyższych na studia semestralne w zakresie języka mongolskiego lub staże naukowe
  • nauczycieli akademickich polskich szkół wyższych na staże naukowe

na łączny okres do 64 miesięcy.

Stypendium wypłaca strona polska

 

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share