Słowenia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona słoweńska przyjmie:

1)    pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy)

 2)   studentów (zwłaszcza słowenistyki) na studia roczne lub semestralne w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy

 3)   5 studentów słowenistyki oraz specjalistów w zakresie języka słoweńskiego na jednomiesięczne kursy językowe

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu na Słowenii)

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share