Rozstrzygnięcie naboru - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza, iż został rozstrzygnięty nabór do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława  Andersa - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (nabór nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 ). 

Stypendia zostały przyznane 462 osobom, które będą mogły kształcić się na wybranej przez siebie uczelni w Polsce.

Lista osób zakwalifikowanych do Programu 

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o rezultatach drogą elektroniczną przez system informatyczny NAWA.

Przypominamy, że osoby zamierzające podjąć studia od roku akademickiego 2020/2021 zobligowane są dopełnić wymaganych warunków rekrutacji na wybranych uczelniach.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się wyniki naboru dla osób ubiegających się o stypendia na kierunki artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki rekrutacji kandydatów na studia artystyczne w roku akademickim 2020/2021 oraz wyniki rekrutacji kandydatów na studia artystyczne poprzedzone kursem przygotowawczym w roku akademickim 2020/2021.

Wyniki naboru dla osób ubiegających się o stypendia na kierunki medyczne w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Minister Zdrowia ogłosił wyniki rekrutacji kandydatów na studia medyczne w roku akademickim 2020/2021 oraz wyniki rekrutacji kandydatów na studia medyczne poprzedzone kursem przygotowawczym w roku akademickim 2020/2021.

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon: 22-390-35-23, 22-390-35-25, 22-390-35-52

Ogłoszenie wyników naboru nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 do Programu stypendialnego dla Polonii – Polonia I

  

 

 

Share

Menu