Konkurs na projekty badawcze „Solidarni z naukowcami” - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Otwarty nabór wniosków w konkursie na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi - „Solidarni z naukowcami".

Konkurs „Solidarni z naukowcami” jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”. Jego celem jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Solidarni z naukowcami NCBR ost

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które zawarły umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin zgodnie z zasadami dot. pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, które zostały określone w Podręczniku Frascati wg klasyfikacji OECD:

  • Nauki przyrodnicze
  • Nauki inżynieryjne i techniczne
  • Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  • Nauki rolnicze
  • Nauki społeczne
  • Nauki humanistyczne

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 6 250 000 zł.

Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

 

Harmonogram konkursu

Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 05/05/2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: 05/05/2021
Zakończenie naboru wniosków: 30/07/2021;
Wyniki konkursu – IV kwartał 2021 r.
Publikacja listy rankingowej- IV kwartał 2021 r.

 

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie, składania wniosków oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie NCBR TUTAJ

 

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH

Dominika Mickiewicz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 48 22 39 07 139
Dział Współpracy Międzynarodowej NCBR


KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH

Karolina Madrak
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 48 22 39 07 135
Dział Współpracy Międzynarodowej NCBR


KONTAKT W SPRAWACH FINANSOWYCH

Wojciech Gruszczyński
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 48 571 226 625
Dział Finansowania Projektów NCBR

 

 

Share