„Solidarni z Białorusią” - nabór 2020 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

UWAGA Nabór wniosków do programu Solidarni z naukowcami w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią” upłynął w listopadzie 2020 roku.

Celem działania jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających min. stopień doktora przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Działanie jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i – poza celami dydaktycznymi/naukowymi – ma wesprzeć naukowców z Białorusi w realizacji badań na wysokim poziomie w jednostkach w Polsce, a także dać im możliwość nieskrępowanego prowadzenia badań naukowych i dydaktyki. Działanie wpłynie ponadto na wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. 

W ramach działania NAWA przyzna stypendia 25 białoruskim naukowcom, przy czym – zgodnie z podziałem dokonanym przez Prezydium KRASP: 19 naukowców zostanie wskazanych przez uczelnie stowarzyszone w Konferencji, natomiast po 3 stypendia trafią do badaczy wyłonionych przez instytuty naukowe PAN oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz. 

Przyjazdy na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wyjazdy muszą rozpocząć się do końca lutego 2021 r.

Warunki finansowe – uczelnia wypłaca naukowcowi comiesięczne stypendium:

  • 5 tys. zł nieopodatkowanego stypendium miesięcznie
  • dodatek rodzinny (miesięcznie: 2000 zł – małżonek; 1000 zł – każde dziecko)
  • dodatek mobilnościowy (3000 zł – naukowiec+1000 zł każdy członek rodziny)
  • dodatek szkoleniowy – 6 000 -12 000 zł – w zależności od czasu trwania stypendium (tylko przy przyjazdach powyżej 6 m-cy)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla uczelni: link

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla naukowca (infografika poniżej) oraz do pobrania: pdfnaukowiec-3.pdf162.12 KB

3 GIF

 

Share