Zatrudnianie nauczycieli akademickich - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Zatrudnianie nauczycieli akademickich w polskich uczelniach odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

Instytucją sprawującą nadzór nad działaniem i organizacją polskich uczelni – również w zakresie spraw pracowniczych – jest Departament Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/nauka/departament-szkolnictwa-wyzszego, tel. 22 52 92 384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) Departament Szkolnictwa Wyższego odpowiada jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informacje na temat zatrudniania nauczycieli akademickich dostępne są również:

1) na stronie internetowej Konstytucji dla Nauki > Sprawy pracownicze > Pytania i odpowiedzi > Zatrudnienie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/sprawy-pracownicze-najczesciej-zadawane-pytania#zatrudnienie;

2) w „Przewodniku po reformie szkolnictwa wyższego i nauki” w rozdziale poświęconym Obszarowi 2 – Sprawy pracownicze (w tym dyscyplinarne).

Share