Zatrudnianie nauczycieli akademickich - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Zatrudnianie nauczycieli akademickich w polskich uczelniach odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca   2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Instytucją sprawującą nadzór nad działaniem i organizacją polskich uczelni – również w zakresie spraw pracowniczych – jest Departament Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/nauka/departament-szkolnictwa-wyzszego, tel. 22 52 92 384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Informacje na temat zatrudniania nauczycieli akademickich dostępne są również:

1) na stronie internetowej poświęconej Konstytucji dla Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi3, dział Sprawy pracownicze;

2) w „Przewodniku po reformie szkolnictwa wyższego i nauki” w rozdziale poświęconym Obszarowi 2 – Sprawy pracownicze (w tym dyscyplinarne).

Share