Nabór wniosków do programu SPINAKER - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, który skierowany jest do polskich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych, które przyjmują cudzoziemców na studia. Jego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i  doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Wnioski należy składać do 30.11.2021, a projekty powinny być zrealizowane między 1.06.2022 a 31.08.2023.

Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne TUTAJ

pasek

Share