Program stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa otwarty na kierunki medyczne w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMP w Toruniu - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

NAWA rozszerza nabór do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa prowadzony w 2019 roku w odniesieniu do uczelni podległych MNiSW i otwiera go dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Ponadto, Program obejmuje uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 28 marca 2019 do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

Wzor-umowy-ze-Stypendysta

Jednolity-tekst-Regulaminu-Programu-stypendialnego-im.-gen.-Wl.-Andersa-28.03.2019

Share