Welcome to Poland - nabór wniosków w programie - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do kolejnej edycji programu Welcome to Poland. Do tej pory dzięki niemu sfinansowano już ponad 120 projektów przygotowanych przez uczelnie i jednostki naukowe z całej Polski.

Celem tego programu jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także promowanie postaw otwartości i tolerancji oraz ułatwienie integracji studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną.

Wśród projektów, które dotychczas uzyskały finansowanie, znalazły się takie, jak m.in.: aplikacja mobilna, umożliwiająca poruszanie się po terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, która – dodatkowo – ma być informatorem o mieście oraz opowiada o historii i kulturze Polski; rodzaj przewodnika z podstawowymi informacjami dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego; anglojęzyczne oznakowanie budynków i opracowanie obcojęzycznych wersji strony głównej Uniwersytetu Szczecińskiego; wydarzenia promujące interkulturowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. A to tylko niewielka część finansowanych projektów. Do tego jeszcze szkolenia z zakresu różnic kulturowych, czy kursy językowe dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych.

Wszystko po to, by polskie uczelnie stały się bardziej przyjazne dla zagranicznych studentów, których liczba w ostatnich latach stale wzrasta. Wystarczy wspomnieć, że w roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce ponad 82 tys. studentów zagranicznych ze 179 krajów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogą starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy projektodawca w jednej edycji może złożyć 3 wnioski.

Kwoty finansowania pojedynczego pomysłu wynoszą od 100 do 400 tys. PLN. W sumie w tegorocznej edycji programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln PLN.

Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku, a projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne są TUTAJ

Środki na finansowanie tej edycji programu pochodzą z projektu pozakonkursowego pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.3.  „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.

pasek

Share