Poland My First Choice- - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Poland My First Choice

Poland My First Choice

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym - posiadające kategorię A i A+  - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów oraz w uczelniach publicznych – także zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Stypendysty maksymalnie przez 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Event Date 19.03.2019
Event End Date 14.05.2019