Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 dotyczący studentów studiów 7. semestralnych - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 dotyczący studentów studiów 7. semestralnych

W nawiązaniu do Ogłoszenia o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 uprzejmie wyjaśniamy, iż tegoroczny nabór wniosków do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia, obejmuje studentów siedmiosemestralnych studiów I stopnia, którzy ukończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 i planują rozpocząć studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/21.

 

Share