Wniosek o przedłużenie stypendium w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Wł. Andersa - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Uprzejmie informujemy,  że w celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na pozostały regulaminowy okres studiów w Polsce, w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Wł. Andersa dla stypendystów z naborów do roku 2017 włącznie, należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, w terminie do dnia 6 września 2019 roku:  

1. Wniosek.

Kliknij tuaby pobrać wniosek do wypełnienia

2. Zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu roku studiów i rejestracji na kolejny rok.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Share