Zarządzenie 38/2020 Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Zapraszamy do zapoznania się z „Zarządzeniem nr 38/2020 Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Treść dostępna tutaj

Share