Zmiany w zasadach wypłat stypendiów w programach studenckich - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej mając na celu udzielenie wsparcia stypendystom dotkniętym obostrzeniami związanymi z realizacją przyjazdów do Polski w celu podjęcia i kontynuacji kształcenia, wprowadza zmiany w zasadach realizacji stypendiów.

Szczegółowe informacje i zasady dostępne są tutaj

Share